SNRM20002U Neurobiologisk grundlag for neurorehabilitering

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Neurobiological basis for neurorehabilitation

Uddannelse

Master i neurorehabilitering https://neurorehab.ku.dk/

Kursusindhold

Kurset vil lægge vægt på en forståelse af hvordan menneskets nervesystem fungerer som grundlag for neurorehabilitering.
Kurset vil gennemgå nervesystemets funktion på cellulært og integrativt niveau med særligt fokus på dets betydning for/indflydelse på neurorehabilitering. Kurset vil tage udgangspunkt i nyere undersøgelsesmetoder og fremhæve disse metoders muligheder for at kvalificere / udrede neurorehabilitering. Følgende specifikke emner bliver berørt på kurset: Det neurobiologiske grundlag for sensorisk bearbejdning, motoriske funktioner, indlæring, hukommelse, søvn, sprog og højere kognitive funktioner.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for forholdet mellem neurorehabilitering og nervesystemets funktion på cellulært og integrativt niveau
 • Redegøre for neurobiologiske begreber og målemetoder i relation til neurorehabilitering
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til viden inden for neurorehabilitering
 • Forholde sig kritisk til analyser af rehabiliteringsindsatser

 

Færdigheder

 • Benytte begreber fra neurobiologien og sætte dem i relation til neurorehabilitering
 • Analysere, diskutere og vurdere rehabiliteringsindsatser
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper

 

Kompetencer

 • Implementere grundlæggende neurobiologisk viden af relevans for neurorehabilitering
 • Søge relevante informationskilder og være kildekritisk
 • Iværksætte inititativer til neurorehabiliteringsindsatser baseret på indsigt i neurobiologi

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

Ansøgere skal have baggrund i følgende uddannelser: professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fysioterapi, sygeplejerske, bachelor- eller kandidatuddannelse i medicin og lignende sundhedsvidenskabelige uddannelser, samt bachelor- eller kandidatuddannelse i psykologi. Dimittender med en bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt kan optages på baggrund af dokumentation for beståede studieaktiviteter inden for det neurovidenskabelige fagområde.
On-campus undervisning og øvelser samt e-læring
Det anbefales at alle e-læringsmoduler i Absalon er gennemført før deltagelse i eksamen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 22
 • Forberedelse (anslået)
 • 150,5
 • Øvelser
 • 6
 • E-læring
 • 25
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 206,0
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige eksamination sker på baggrund af et emne der trækkes forud for eksamen.
Der er 20 minutters forberedelsestid
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan 

Reeksamen

Se eksamensplan 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 

Viden

 • Redegøre for forholdet mellem neurorehabilitering og nervesystemets funktion på cellulært og integrativt niveau
 • Redegøre for neurobiologiske begreber og målemetoder i relation til neurorehabilitering
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til viden inden for neurorehabilitering
 • Forholde sig kritisk til analyser af rehabiliteringsindsatser

 

Færdigheder

 • Benytte begreber fra neurobiologien og sætte dem i relation til neurorehabilitering
 • Analysere, diskutere og vurdere rehabiliteringsindsatser
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper

 

Kompetencer

 • Implementere grundlæggende neurobiologisk viden af relevans for neurorehabilitering
 • Søge relevante informationskilder og være kildekritisk
 • Iværksætte inititativer til neurorehabiliteringsindsatser baseret på indsigt i neurobiologi