SMTB20007U Kursus i bevægeapparatets biomekanik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Course in Biomechanics of the Locomotor System

Uddannelse

Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - valgfrit

Kursusindhold

Det overordnede formål med kurset er at introducere den studerende til de mest almindelige måle- og beregningsmetoder inden for biomekanisk forskning.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for basale begreber fra deformerbare legemers mekanik til at beskrive de mekaniske egenskaber for bindevæv og knoglevæv.
 • Forklare metoder til materialemekaniske afprøvninger og redegøre for resultaterne af disse samt deres forudsætninger (dvs. begrænsninger og antagelser).
 • Forklare og redegøre for den tværstribede skeletmuskulaturs anatomi og fysiologi med henblik på kraftudvikling og biomekaniske egenskaber.
 • Redegøre for den motoriske enhed og musklens aktionspotentiale. Herunder forklare principper for kraftudvikling.
 • Redegøre for metoder og instrumentering til måling af muskelstyrke samt forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger.
 • Redegøre for statiske og dynamiske bevægelsesanalysers formål, teori, metode og instrumentering. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder til matematisk modellering af bevægelse baseret på såvel invers og "forward" dynamiske principper. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder og instrumentering anvendt til måling af elektromyografi.
 • Redegøre for signalbehandling og fortolkning af elektromyografiske signaler.

 

Færdigheder

 • Udføre materialemekaniske afprøvninger og beregne karakteristiske værdier.
 • Udføre målinger af muskelstyrke.
 • Begrunde valg af metode til analyse af bevægelse. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelser) er opfyldt.
 • Opstille algoritme til analyse af bevægelse.
 • Udføre målinger af elektromyografi.
 • Udføre signalbehandling af målinger foretaget med elektromyografi, og andre relevante sensorer indenfor biomekaniske metoder og herunder begrunde metodevalg.

 

Kompetencer

 • Selvstændigt formulere biomekaniske problemstillinger og formulere metodiske rammer for at undersøge disse.
 • Integrere basal viden fra fysik (mekanik), humanfysiologi, signalanalyse og biomekanik til anvendelse indenfor det medico-tekniske område.
 • Ekstrahere og forklare information i resultater af materialeafprøvninger, herunder beregne karakteristiske værdier for sene og knoglevævs biomekaniske egenskaber.
 • Ekstrahere og forklare information i elektromyografiske signaler.
 • Løse eksperimentelle opgaver i grupper, herunder fordele opgaver og roller med henblik på at styrke gruppemedlemmernes kvalifikationer.
 • Præsentere resultaterne af eksperimentelle målinger klart og tydeligt. Herunder vurdere metodemæssige aspekters betydning for resultaterne.
 • Udforme rapporter med klare afsnit der indeholder: problemstilling, metode, resultater, diskussion og konklusion.
 • Mundtligt fremlægge og diskutere indholdet af skriftlige rapporter.
 • Gennem kursusforløbet videreudvikle evner til at løse opgaver med tiltagende overdragelse af beslutninger, initiativ og ansvar.

Simonsen og Hansen: Lærebog i Biomekanik, Munksgaard
Øvelsesvejledninger

Forelæsninger og øvelser
Vær venligst opmærksom på at udover kursusbeskrivelsen (SMTB20007U) og kursusattest (SMTB20007E), er der yderligere en eksamensbeskrivelse for eksamen (SMTB20008E)

De studerendes arbejdsbelastning for kursus og eksamen i bevægeapparatets biomekanik fremgår af Eksamen i bevægeapparatets biomekanik.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Forberedelse (anslået)
 • 174,25
 • Øvelser
 • 12,5
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 206,25
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i øvelsesundervisning samt godkendelse af tilhørende øvelsesrapporter.
Bedømmelsesform
godkendt/ikke godkendt
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Viden

 • Redegøre for basale begreber fra deformerbare legemers mekanik til at beskrive de mekaniske egenskaber for bindevæv og knoglevæv.
 • Forklare metoder til materialemekaniske afprøvninger og redegøre for resultaterne af disse samt deres forudsætninger (dvs. begrænsninger og antagelser).
 • Forklare og redegøre for den tværstribede skeletmuskulaturs anatomi og fysiologi med henblik på kraftudvikling og biomekaniske egenskaber.
 • Redegøre for den motoriske enhed og musklens aktionspotentiale. Herunder forklare principper for kraftudvikling.
 • Redegøre for metoder og instrumentering til måling af muskelstyrke samt forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger.
 • Redegøre for statiske og dynamiske bevægelsesanalysers formål, teori, metode og instrumentering. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder til matematisk modellering af bevægelse baseret på såvel invers og "forward" dynamiske principper. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder og instrumentering anvendt til måling af elektromyografi.
 • Redegøre for signalbehandling og fortolkning af elektromyografiske signaler.
 •  

  Færdigheder

 • Udføre materialemekaniske afprøvninger og beregne karakteristiske værdier.
 • Udføre målinger af isometrisk and dynamisk muskelstyrke.
 • Begrunde valg af metode til analyse af bevægelse. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelser) er opfyldt.
 • Opstille algoritme til analyser af bevægelse.
 • Udføre målinger af elektromyografi.
 • Udføre signalbehandling af målinger foretaget med elektromyografi, og andre relevante sensorer indenfor biomekaniske metoder og herunder begrunde metodevalg.
 • Ekstrahere og forklare information i resultater af materialeafprøvninger. Herunder beregne karakteristiske værdier for sene og knoglevævs biomekaniske egenskaber.
 • Ekstrahere og forklare information i elektromyografiske signaler.
 • Præsentere resultaterne af eksperimentelle målinger klart og tydeligt og herunder vurdere metodemæssige aspekters betydning for resultaterne.
 • Udforme rapporter med klare afsnit der indeholder: problemstilling, metode, resultater, diskussion og konklusion.
 • Mundtligt fremlægge og diskutere indholdet af skriftlige rapporter.
Point
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen: Besvarelse af stillet eksamensspørgsmål med tid til forberedelse af den mundtlige besvarelse
20 minutters forberedelse
Krav til indstilling til eksamen

Kursusattest i bevægeapparatets biomekanik (SMTB20007E)

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Reeksamen

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for basale begreber fra deformerbare legemers mekanik til at beskrive de mekaniske egenskaber for bindevæv og knoglevæv.
 • Forklare metoder til materialemekaniske afprøvninger og redegøre for resultaterne af disse samt deres forudsætninger (dvs. begrænsninger og antagelser).
 • Forklare og redegøre for den tværstribede skeletmuskulaturs anatomi og fysiologi med henblik på kraftudvikling og biomekaniske egenskaber.
 • Redegøre for den motoriske enhed og musklens aktionspotentiale. Herunder forklare principper for kraftudvikling.
 • Redegøre for metoder og instrumentering til måling af muskelstyrke samt forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger.
 • Redegøre for statiske og dynamiske bevægelsesanalysers formål, teori, metode og instrumentering. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder til matematisk modellering af bevægelse baseret på såvel invers og "forward" dynamiske principper. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder og instrumentering anvendt til måling af elektromyografi.
 • Redegøre for signalbehandling og fortolkning af elektromyografiske signaler.

 

Færdigheder

 • Udføre materialemekaniske afprøvninger og beregne karakteristiske værdier.
 • Udføre målinger af muskelstyrke.
 • Begrunde valg af metode til analyse af bevægelse. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelser) er opfyldt.
 • Opstille algoritme til analyse af bevægelse.
 • Udføre målinger af elektromyografi.
 • Udføre signalbehandling af målinger foretaget med elektromyografi, og andre relevante sensorer indenfor biomekaniske metoder og herunder begrunde metodevalg.