SMTB14001E  Eksamen i bevægeapparatets biomekanik

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Exam in Biomechanics of the Locomotor System

Uddannelse

Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi

Kursusindhold

I eksamen evalueres kursus i bevægeapparatets biomekanik.

Kursusattest i bevægeapparatets biomekanik
De studerendes arbejdsbelastning omfatter både kursus og eksamen i bevægeapparatets biomekanik.
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min med opsyn.
Mundtlig eksamen: Besvarelse af stillet eksamensspørgsmål med tid til forberedelse af den mundtlige besvarelse
20 minutters forberedelse
Krav til indstilling til eksamen

Kursusattest i bevægeapparatets biomekanik

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for basale begreber fra deformerbare legemers mekanik til at beskrive de mekaniske egenskaber for bindevæv og knoglevæv.
 • Forklare metoder til materialemekaniske afprøvninger og redegøre for resultaterne af disse samt deres forudsætninger (dvs. begrænsninger og antagelser).
 • Forklare og redegøre for den tværstribede skeletmuskulaturs anatomi og fysiologi med henblik på kraftudvikling og biomekaniske egenskaber.
 • Redegøre for den motoriske enhed og musklens aktionspotentiale. Herunder forklare principper for kraftudvikling.
 • Redegøre for metoder og instrumentering til måling af muskelstyrke samt forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger.
 • Redegøre for statiske og dynamiske bevægelsesanalysers formål, teori, metode og instrumentering. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder til matematisk modellering af bevægelse baseret på såvel invers og "forward" dynamiske principper. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder og instrumentering anvendt til måling af muskelsignaler.
 • Redegøre for simpel signalbehandling af elektromyografiske signaler.
 • Forklare og fortolke information i elektromyografiske signaler.
 • Redegøre på et indledende niveau for formål og metoder mht. elektrisk stimulation af nerver og muskler.

 

Færdigheder

 • Udføre materialemekaniske afprøvninger og beregne karakteristiske værdier.
 • Udføre målinger af isometrisk and dynamisk muskelstyrke.
 • Begrunde valg af metode til analyse af bevægelse. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelser) er opfyldt.
 • Opstille algoritme til analyser af bevægelse.
 • Udføre målinger af elektromyografi.
 • Udføre simpel behandling af elektromyografiske og kinematiske signaler samt signaler fra krafttransducere. Herunder begrunde metodevalg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Praktiske øvelser
 • 12,5
 • Forberedelse
 • 174,11
 • Eksamen
 • 0,2
 • Eksamensforberedelse
 • 0,2
 • I alt
 • 206,01