SMOA09001U Humanbiologi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Human Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset søger at give et overblik og en grundlæggende forståelse for den menneskelige organismes anatomiske opbygning samt de fysiologiske grundprocesser. Der lægges særlig vægt på organismens normale funktioner på organ- og systemniveau. Gennem simple caseopgaver søges der at skabe baggrund for en grundlæggende forståelse af udvalgte, vigtige sygdomsprocesser. 

Undervisningen omfatter forelæsninger, teoretiske holdtimer (SAU), mikro- og makroanatomitimer samt fysiologiøvelser.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:


Viden

 • Forstå og beskrive hovedtræk ved strukturen i hovedtyper af humane celler, væv og organer, samt ved disses indbyrdes anatomiske relationer  
 • Forstå og forklare de funktionelle hovedtræk ved de vigtigste typer af humane celler og væv, samt ved organismens vigtigste organsystemer
 • Forstå og forklare hovedprincipper ved regulering af organismens funktioner, derunder for sammenspillet mellem de forskellige organsystemer

 

Færdigheder

 • Analysere udvalgte, simple sygdomseksempler på baggrund af den grundlæggende viden om normalfunktionen, og forklare i hovedtræk mekanismer ved disses opståen.
 • Betjene et simpelt lysmikroskop

 

Kompetencer

 • Anvende den erhvervede viden som basis for en dybere forståelse af organismens struktur, funktion og regulation gennem en fortsat læringsproces
 • Være i stand til at foreslå målsætninger for et fortsat uddybende studiearbejde på de ovennævnte områder  
 • Overføre og inddrage den erhvervede viden og færdigheder på nye konkrete problemstillinger vedrørende organsystemers funktion og samspil under normale og enklere, sygdomsrelaterede forhold

 

Flg. lærebøger anbefales:

 • Shier/Butler/Lewis: Hole's Essentials of Human Anatomy & Physiology.

eller

 • Thibodeau/Patton: Structure & Function of the Body.
Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning, demonstrationer og øvelsesundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Holdundervisning
 • 29
 • Forberedelse (anslået)
 • 339
 • Praktiske øvelser
 • 17
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 412
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Eksamen består af en multiple-choice del og en tekstdel, som vægtes éns.
Krav til indstilling til eksamen

Obligatoriske elementer på kurset:

- Mødepligt til og deltagelse i øvelsesundervisningen

- Godkendelse af præstation i efterfølgende quiz på absalon

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.