SMEB24015U Farmakologi og Innovation

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Pharmacology and Innovation

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin, Køge - obligatorisk kursus
Bacheloruddannelsen i medicin, København - obligatorisk kursus

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende kompetencer indenfor den basale kliniske forståelse og molekylære forståelse af lægemidlers virkning, bivirkninger, interaktioner og anvendelse i klinikken samt en basal innovationsforståelse, der muliggør nyttiggørelse af viden. Kurset lægger også vægt på at den studerende forstår innovationsprocesserne i sundhedsvæsenet, faktorer afgørende for implementering af nye tiltag og af bæredygtighed i udvikling, produktion og anvendelse af lægemidler og medicinsk teknologi.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

Kompetencer

 • Integrere den basale forståelse for lægemidlers virkning med brug i klinikken på et oplyst grundlag
 • Relatere den basale forståelse for lægemidlets virkning, bivirkning samt interaktioner til praktisk anvendelse
 • Sammensætte behandlingsforslag med udgangspunkt i den enkelte patient
 • Diskutere processen for udvikling af lægemidler og teknologi i sundhedsvæsenet
 • Integrere systemisk innovationsforståelse i et sundhedsfagligt og samfundsmæssigt perspektiv
 • Designe og påbegynde den kreative proces for nyttiggørelse af viden
 • Relatere principperne for bæredygtighed i udvikling, produktion og anvendelse af lægemidler og medicinsk teknologi

 

Færdigheder

 • Identificere og strukturere medicinsk behandling ud fra kendskab til lægemidlers virkning, bivirkninger og interaktioner
 • Beregne korrekt dosis til anvendelse af et lægemiddel i en patient
 • Identificere mulige interaktioner mellem lægemidler og/eller fødevarer ved igangsættelse af medicinsk behandling
 • Beskrive farmakologiske behandlingsprincipper rettet mod (1) nervesystemet, (2) mavetarmsystemet, (3) endokrinologi og reproduktion, (4) hjerte/​kredsløb/​lunge/​nyrer, (5) hud og sanseapparat og (6) immunologi og mikrobiologi
 • Beskrive grundlag for anvendelse samt virkning af de mest anvendte lægemiddelgrupper
 • Beskrive problematikkerne bag risikosituationslægemidler
 • Identificere mulige interaktioner mellem lægemidler og/eller fødevarer som årsag til nedsat virkning, bivirkninger eller toksiske reaktioner under medicinsk behandling
 • Strukturere udviklingsfaser for lægemidler
 • Strukturere udviklingsfaser for medicinsk teknologi
 • Forklare muligheder og barrierer i sundhedsvæsenet for bæredygtig udvikling og brug af lægemidler og teknologi
 • Praktisere og understøtte entrepreneurskab hvor udformning af en value proposition indgår
 • Understøtte implementering af innovative løsninger og forandringer
 • Forklare kommercialiseringsprocessen
 • Anvende regler og love for beskyttelse af data og opfindelser (intellectual property rights (IPR))
 • Udpege gode eksempler på innovative løsninger for udfordringer i sundhedsvæsenet
 • Diskuter etiske perspektiver omkring udvikling og implementering af løsninger for udfordringer i sundhedsvæsenet

 

Viden

 • Forklare basale farmakologiske grundbegreber, herunder bl.a. receptorbegrebet, agonisme, antagonisme, affinitet og dosis-virkning sammenhænge
 • Beskrive farmakodynamiske, farmakokinetiske og farmakogenetiske grundbegreber
 • Redegøre for overordnede forskelle i den kliniske anvendelse af små syntetiske molekyler, peptid-baserede og biologiske lægemidler inkl. immunterapier samt celle og gen-baseret terapi (ATMPs: advanced therapy medicinal products)
 • Redegøre for lægemiddeloptagelse, molekylære virkningsmekanismer, virkning i kroppen, metabolisering og udskillelse samt betydning af genetisk variation for disse processer
 • Forklare virkningsmekanismer, anvendelse, bivirkninger og interaktioner for udvalgte større lægemiddelgrupper (defineret på semesterets stofliste) med fokus på organsystemer gennemgået på bachelordelen: (1) nervesystemet, (2) mavetarmsystemet, (3) endokrinologi og reproduktion, (4) hjerte/​kredsløb/​lunge/​nyrer, (5) hud og sanseapparat og (6) immunologi og mikrobiologi
 • Redegøre på et molekylært grundlag for interaktioner mellem lægemidler og biomolekyler
 • Beskrive toksikologiske grundbegreber inden for almen lægemiddeltoksikologi
 • Redegøre for begrebet personlig medicin
 • Redegøre for begrebet innovation
 • Gengive rettigheder og pligter ifm. opfindelser og patenteringsprocesser inkl. jura og kontrakter (eksempelvis samarbejdsaftaler)
 • Beskrive IPR (intellectual property rights), re-purposing, start-up-virksomhed, virksomhedsdannelse, options- og licensaftaler og anden nyttiggørelse af innovative løsninger
 • Redegøre for mulighederne for klinisk databeskyttelse og forskningsunderstøttende virksomhed
 • Redegøre for vigtigheden af kommercialisering og implementering
 • Beskrive understøttende organer for innovation på universitet, samt i regionen, staten og den private sektor
 • Referere til nødvendige regulatoriske aktiviteter for at opnå myndighedsgodkendelse til markedsføring af et produkt til klinisk brug
 • Beskrive moderne teknologier så som apparater, data og digitale løsninger
 • Nævne eksempler på etiske udfordringer så som dilemmaer, bias, og interessekonflikter
SMEB24001E Lægeliv og Sundhedsvæsenet
SMEB24002E Kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og embryologi
SMEB24003E Eksamen i Hoved, hals, bevægeapparatet og embryologi
SMEB24004E Tidlig patientkontakt, basal etik og førstehjælp
SMEB24005E Medicinsk dataforståelse
SMEB24006E Medicinsk genetik, Medicin
SMEB24007E Medicinsk celle- og vævsbiologi
SMEB24008E Centralnervesystemet
SMEB24009E Fordøjelselsessystemet og metabolisme
SMEB24010E Tidligt klinisk ophold og kommunikation
SMEB24011E Endokrinologi og reproduktion
SMEB24012E Hjerte, lunge, kredsløb, nyre og energiomsætning
SMEB24013E Basal forskningsmetodologi
Obligatoriske øvelser med undervisning og pitch for hinanden, Virksomhedsbesøg, forelæsninger samt holdundervisning på forskellige lokationer: Green light-house
RH Innovationscenter, BII, Symbion.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 95
 • Teoretiske øvelser
 • 8
 • Ekskursioner
 • 6
 • Seminar
 • 6
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 15 minutter med 30 minutters forberedelse med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Hovedspørgsmål og bi-spørgsmål som afspejler kursets fagindhold og integration.
Krav til indstilling til eksamen

Eksamensforudsætninger består af:

Undervisningsdeltagelse i form af obligatoriske øvelser med undervisning og pitch for hinanden,

Virksomhedsbesøg, forelæsninger samt holdundervisning på forskellige lokationer: Green light-house, RH Innovationscenter, BII, Symbion.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

formelark og lommeregner er tilladt i forbindelse med spørgsmål i farmakokinetik. 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne: 

Viden

 • Forklare basale farmakologiske grundbegreber, herunder bl.a. receptorbegrebet, agonisme, antagonisme, affinitet og dosis-virkning sammenhænge
 • Beskrive farmakodynamiske, farmakokinetiske og farmakogenetiske grundbegreber
 • Redegøre for overordnede forskelle i den kliniske anvendelse af små syntetiske molekyler, peptid-baserede og biologiske lægemidler inkl. immunterapier samt celle og gen-baseret terapi (ATMPs: advanced therapy medicinal products)
 • Redegøre for lægemiddeloptagelse, molekylære virkningsmekanismer, virkning i kroppen, metabolisering og udskillelse samt betydning af genetisk variation for disse processer
 • Forklare virkningsmekanismer, anvendelse, bivirkninger og interaktioner for udvalgte større lægemiddelgrupper (defineret på semesterets stofliste) med fokus på organsystemer gennemgået på bachelordelen: (1) nervesystemet, (2) mavetarmsystemet, (3) endokrinologi og reproduktion, (4) hjerte/​kredsløb/​lunge/​nyrer, (5) hud og sanseapparat og (6) immunologi og mikrobiologi
 • Redegøre på et molekylært grundlag for interaktioner mellem lægemidler og biomolekyler
 • Beskrive toksikologiske grundbegreber inden for almen lægemiddeltoksikologi
 • Redegøre for begrebet personlig medicin
 • Redegøre for begrebet innovation
 • Gengive rettigheder og pligter ifm. opfindelser og patenteringsprocesser inkl. jura og kontrakter (eksempelvis samarbejdsaftaler)
 • Beskrive IPR (intellectual property rights), re-purposing, start-up-virksomhed, virksomhedsdannelse, options- og licensaftaler og anden nyttiggørelse af innovative løsninger
 • Redegøre for mulighederne for klinisk databeskyttelse og forskningsunderstøttende virksomhed
 • Redegøre for vigtigheden af kommercialisering og implementering
 • Beskrive understøttende organer for innovation på universitet, samt i regionen, staten og den private sektor
 • Referere til nødvendige regulatoriske aktiviteter for at opnå myndighedsgodkendelse til markedsføring af et produkt til klinisk brug
 • Beskrive moderne teknologier så som apparater, data og digitale løsninger
 • Nævne eksempler på etiske udfordringer så som dilemmaer, bias, og interessekonflikter

 

Færdigheder

 • Identificere og strukturere medicinsk behandling ud fra kendskab til lægemidlers virkning, bivirkninger og interaktioner
 • Beregne korrekt dosis til anvendelse af et lægemiddel i en patient
 • Identificere mulige interaktioner mellem lægemidler og/eller fødevarer ved igangsættelse af medicinsk behandling
 • Beskrive farmakologiske behandlingsprincipper rettet mod (1) nervesystemet, (2) mavetarmsystemet, (3) endokrinologi og reproduktion, (4) hjerte/​kredsløb/​lunge/​nyrer, (5) hud og sanseapparat og (6) immunologi og mikrobiologi
 • Beskrive grundlag for anvendelse samt virkning af de mest anvendte lægemiddelgrupper
 • Beskrive problematikkerne bag risikosituationslægemidler
 • Identificere mulige interaktioner mellem lægemidler og/eller fødevarer som årsag til nedsat virkning, bivirkninger eller toksiske reaktioner under medicinsk behandling
 • Strukturere udviklingsfaser for lægemidler
 • Strukturere udviklingsfaser for medicinsk teknologi
 • Forklare muligheder og barrierer i sundhedsvæsenet for bæredygtig udvikling og brug af lægemidler og teknologi
 • Praktisere og understøtte entrepreneurskab hvor udformning af en value proposition indgår
 • Understøtte implementering af innovative løsninger og forandringer
 • Forklare kommercialiseringsprocessen
 • Anvende regler og love for beskyttelse af data og opfindelser (intellectual property rights (IPR))
 • Udpege gode eksempler på innovative løsninger for udfordringer i sundhedsvæsenet
 • Diskuter etiske perspektiver omkring udvikling og implementering af løsninger for udfordringer i sundhedsvæsenet

 

 

Kompetencer

 • Integrere den basale forståelse for lægemidlers virkning med brug i klinikken på et oplyst grundlag
 • Relatere den basale forståelse for lægemidlets virkning, bivirkning samt interaktioner til praktisk anvendelse
 • Sammensætte behandlingsforslag med udgangspunkt i den enkelte patient
 • Diskutere processen for udvikling af lægemidler og teknologi i sundhedsvæsenet
 • Integrere systemisk innovationsforståelse i et sundhedsfagligt og samfundsmæssigt perspektiv
 • Designe og påbegynde den kreative proces for nyttiggørelse af viden
 • Relatere principperne for bæredygtighed i udvikling, produktion og anvendelse af lægemidler og medicinsk teknologi