SMEB24013U Basal forskningsmetodologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Basic research methodology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin, Køge - obligatorisk kursus
Bacheloruddannelsen i medicin, København - obligatorisk kursus

Kursusindhold

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til under vejledning at udarbejde et bachelorprojekt med et selvvalgt emne, der er indenfor det sundhedsvidenskabelige område, og som kan gennemføres som et litteraturstudie.
Kurset skal give den studerende redskaber til læsning og fortolkning af medicinsk videnskabelig litteratur. Kurset skal give den studerende en grundlæggende indsigt i basale epidemiologiske begreber og studiedesigns, samt en grundlæggende indsigt i statistiske grundbegreber og associationsmål, og dermed kundskaber til at forstå og forklare kvantitativ medicinsk litteratur.
Endvidere skal kurset give grundlæggende indsigt i kvalitative metoder i sundhedsvidenskabelig forskning.
Desuden skal kurset give den studerende redskaber til at skrive en videnskabelig tekst på indledende niveau i form af et bachelorprojekt med en logisk sammenhængende argumentation fra problemformulering over fremsøgning og analyse af relevante videnskabelige artikler til konklusion.
Endvidere introduceres på kurset sundhedsvidenskabelig forsknings væsen i form af hypotesedannelse og formidling af resultater samt elementer af basal videnskabsetik.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for sundhedsvidenskabelig forsknings væsen, herunder basal videnskabsetik
 • Redegøre for basale statistiske grundbegreber og risikomål
 • Redegøre for basale statistiske problemstillinger i videnskabelige artikler Redegøre for basale epidemiologiske grundbegreber, studiedesigns og associationsmål
 • Redegøre for basale epidemiologiske problemstillinger i videnskabelige artikler Redegøre for kvalitative forskningsmetoder til dataindsamling og analyse på indledende niveau
 • Forstå og beskrive den væsentligste viden omkring læsning af videnskabelige artikler og udarbejdelse af videnskabelige tekster
 • Forstå og beskrive den væsentligste viden omkring udarbejdelse af videnskabelige tekster

 

Færdigheder 

 • Redegøre for basale statistiske grundbegreber og risikomål 
 • Redegøre for basale statistiske problemstillinger i videnskabelige artikler Redegøre for basale epidemiologiske grundbegreber, studiedesigns og associationsmål
 • Redegøre for simple epidemiologiske problemstillinger i videnskabelige artikler Redegøre for simple kvalitative problemstillinger i videnskabelige artikler
 • Fortolke og diskutere medicinske videnskabelige artikler baseret på epidemiologisk metode, herunder resultaterne af basale statistiske analyser. Dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur

 

Kompetencer 

 • Tilegne sig den væsentligste basale viden omkring læsning af videnskabelige artikler og udarbejdelse af videnskabelige tekster
 • Udarbejde og fremlægge et forslag til en problemformulering for et bachelorprojekt, herunder dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • Præsentere et udkast til en logisk sammenhængende argumentation fra problemformulering over analyse af videnskabelige artikler til konklusion
Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 90
 • Projektarbejde
 • 8
 • I alt
 • 136
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
De løbende prøver består af undervisningsdeltagelse i form af:
Udarbejdelse af forslag til problemformulering til et bachelorprojekt Udarbejdelse af en dokumenteret struktureret og fokuseret litteratursøgning
Udkast til analyse af videnskabelige artikler og konklusion.
Arbejdet og fremlæggelsen foregår i grupper under vejledning af holdunderviser.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmer
Eksamensperiode

Løbende i undervisningen.

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 'Bestået' skal den studerende kunne: 

Viden

 • Redegøre for sundhedsvidenskabelig forsknings væsen, herunder basal videnskabsetik
 • Redegøre for basale statistiske grundbegreber og risikomål
 • Redegøre for basale statistiske problemstillinger i videnskabelige artikler Redegøre for basale epidemiologiske grundbegreber, studiedesigns og associationsmål
 • Redegøre for basale epidemiologiske problemstillinger i videnskabelige artikler Redegøre for kvalitative forskningsmetoder til dataindsamling og analyse på indledende niveau
 • Forstå og beskrive den væsentligste viden omkring læsning af videnskabelige artikler og udarbejdelse af videnskabelige tekster
 • Forstå og beskrive den væsentligste viden omkring udarbejdelse af videnskabelige tekster

 

Færdigheder 

 • Redegøre for basale statistiske grundbegreber og risikomål 
 • Redegøre for basale statistiske problemstillinger i videnskabelige artikler Redegøre for basale epidemiologiske grundbegreber, studiedesigns og associationsmål
 • Redegøre for simple epidemiologiske problemstillinger i videnskabelige artikler Redegøre for simple kvalitative problemstillinger i videnskabelige artikler
 • Fortolke og diskutere medicinske videnskabelige artikler baseret på epidemiologisk metode, herunder resultaterne af basale statistiske analyser. Dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur

 

Kompetencer 

 • Tilegne sig den væsentligste basale viden omkring læsning af videnskabelige artikler og udarbejdelse af videnskabelige tekster
 • Udarbejde og fremlægge et forslag til en problemformulering for et bachelorprojekt, herunder dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • Præsentere et udkast til en logisk sammenhængende argumentation fra problemformulering over analyse af videnskabelige artikler til konklusion