SMEB24002U Hoved, hals, bevægeapparatet og embryologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Head, Neck, Locomotor System and Embriology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin, Køge - obligatorisk kursus
Bacheloruddannelsen i medicin, København - obligatorisk kursus

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende kundskaber om og forståelse for hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystems biologiske processer på cellulært-, organ- og helkropsniveau.

Undervisningen skal give de studerende en viden, en terminologi og en beskriveteknik, som kan anvendes ved patientundersøgelse og kommunikation med patienter og med andre behandlere. Denne viden skal være baseret på et grundigt kendskab til de anatomiske strukturers morfologi, indbyrdes relationer og funktion.

I kurset indgår desuden undervisning i embryologi, indledende celle- og vævslære, mennesket som art og menneskets udviklingshistorie.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Kende til celler og intercellulær substans
 • Kende til støttevævene og deres biomekaniske egenskaber
 • Kende til den basale muskellære
 • kende til de forsynende systemer
 • Kende til nervesystemet (det somatiske nervesystem og det autonome nervesystem)
 • Kende til hudens opbygning og egenskaber
 • Kende til mennesket som art og dets udviklingshistorie
 • Kende til etiske problematikker omkring brug af humane anatomiske præparater i undervisning og forskning
 • Kende til makroanatomisk variation som er genetisk bestemt, eller induceret gennem farmakologisk og/eller kirurgisk intervention
 • Beskrive den anatomiske opbygning af hoved og hals
 • Beskrive den anatomiske opbygning af bevægeapparatet
 • Beskrive den anatomiske opbygning af det perifere nervesystem
 • Beskrive de vigtigste perifere neurotransmittere og deres virkninger i nervesystemets synapser
 • Beskrive den anatomiske opbygning af det autonome nervesystem
 • Beskrive ganglier på hoved og hals samt forklare deres funktion
 • Forklare de anatomiske strukturers funktion ved almindeligt forekommende bevægelser
 • Angive korrekte, såvel danske som internationalt vedtagne, fagudtryk for de i kurset indgående strukturer, funktioner og begreber
 • Beskrive den almene embryologi
 • Beskrive den specielle embryologi for hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem
 • Forklare de almindelige og klinisk betydende medfødte misdannelser i disse organsystemer
 • Kende til de vigtigste billeddiagnostiske metoder af betydning for diagnostik vedrørende bevægeapparatet, hovedet og halsen 

 

Færdigheder

 • På præparater og figuranter genkende og benævne de anatomiske strukturer
 • Anvende disse termer til at give entydige fremstillinger af viden og iagttagelser
 • Anvende den anatomiske viden ved tolkning af kliniske, billeddiagnostiske undersøgelser.
 • Anvende den anatomiske viden til at forklare sammensatte bevægelsesmønstre ved håndens greb, ved gang, ved vejrtrækning og ved løft.
 • Under vejledning udføre ultralydsundersøgelse af udvalgte regioner (inden for hoved, hals og bevægeapparatet)
 • Under vejledning udføre dissektion af anatomiske strukturer (inden for hoved, hals og bevægeapparatet)
 • Benævne anatomiske strukturer, der frilægges under dissektionen
 • Beskrive de dissekerede regioner (inden for hoved, hals og bevægeapparatet).

 

Kompetencer

 • Anvende den anatomiske og funktionelle viden ved udførelse af klinisk relevante, almindelige undersøgelser af bevægeapparatet og nervefunktion på tredje person, herunder:
  • nævne de involverede anatomiske strukturer og deres funktion
  • redegøre for de involverede perifere nervers forløb og relationer
 • Med udgangspunkt i udvalgte typiske histologiske modelpræparater diagnosticere vævstyper ved brug af virtuel (digital) mikroskopi.
 • Udføre ultralydsundersøgelse af udvalgte regioner af bevægeapparatet hoved og hals.
 • Overfor fagpersoner, som f.eks. en læge, og under anvendelse af en 3D anatomi applikation præsentere og beskrive anatomien af hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem
 • Overfor en lægperson, som f.eks. en patient, og under anvendelse af en 3D anatomi applikation præsentere og beskrive anatomien af hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem
Forelæsninger, holdundervisning, online, dissektionsøvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Holdundervisning
 • 54
 • Forberedelse (anslået)
 • 413
 • Øvelser
 • 37
 • Eksamensforberedelse
 • 0,5
 • Eksamen
 • 1,5
 • I alt
 • 542,0
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
- Elektroniske tests
- Ultralydsundersøgelse
- Dissektionskursus

Bestå elektroniske tests i menneskets udviklingshistorie, speciel embryologi (inden for hoved, hals og bevægeapparatet), vævenes karakteristika, virtuel mikroskopi, udvalgte anatomiske regioner samt udvalgte muskulære udspring, insertioner og nerveinnervation

Under vejledning udføre ultralydsundersøgelse af udvalgte regioner (inden for hoved, hals og bevægeapparatet)

Under vejledning udføre dissektion af anatomiske strukturer (inden for hoved, hals og bevægeapparatet)
Krav til indstilling til eksamen

Ingen. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmelse
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive den anatomiske opbygning af hoved og hals
 • Beskrive den anatomiske opbygning af bevægeapparatet
 • Forklare de anatomiske strukturers funktion ved almindeligt forekommende bevægelser
 • Beskrive den anatomiske opbygning af det perifere nervesystem
 • Beskrive den anatomiske opbygning af det autonome nervesystem
 • Beskrive ganglier på hoved og hals samt forklare deres funktion
 • Topografisk beskrive udvalgte anatomiske regioner
 • Angive korrekte, såvel danske som internationalt vedtagne, fagudtryk for de i kurset indgående strukturer, funktioner og begreber
 • Beskrive den almene embryologi
 • Diskutere de anatomiske og embryologiske forhold, der kan ligge til grund for en funktionsforstyrrelse i de i kurset behandlede organsystemer.
   

Færdigheder

 • På præparater og figuranter genkende og benævne de anatomiske strukturer
 • Anvende disse termer til at give entydige fremstillinger af viden og iagttagelser
 • Anvende den anatomiske viden ved tolkning af kliniske, billeddiagnostiske undersøgelser.
   

Kompetencer

 • Anvende den anatomiske og funktionelle viden ved udførelse af klinisk relevante, almindelige undersøgelser af bevægeapparatet og nervefunktion på tredje person, herunder:
  • nævne de involverede anatomiske strukturer og deres funktion
  • redegøre for de involverede perifere nervers forløb og relationer
 • Overfor fagpersoner, som f.eks. en læge, og under anvendelse af en 3D anatomi applikation præsentere og beskrive anatomien af hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem
 • Overfor en lægperson, som f.eks. en patient, og under anvendelse af en 3D anatomi applikation præsentere og beskrive anatomien af hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 40 minutter med opsyn.
Mundtlig prøve, 30 minutter med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlig prøve (spot) uden forberedelse aflægges først.
Dernæst afholdes den mundtlige prøve.

Den mundtlige prøve består af to spørgsmål:
Spørgsmål 1) Udleveres via Digital Eksamen 24 timer før eksamen og skal besvares som en fremlæggelse under anvendelse af en af kursusledelsen bestemt 3D anatomi applikation.

Forberedelse: 24 timer.

Spørgsmål 2) Udleveres på dagen for den mundtlige prøve. Dette spørgsmål besvares ved, at den studerende præsenterer og tager udgangspunkt i et udleveret dissekeret præparat, billedmateriale eller figurant.

Forberedelse: 30 minutter.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Praktisk mundtlig prøve (SPOT): Ingen hjælpemidler.

Mundtlige prøve: Alle hjælpemidler, inklusiv den studerendes egne noter. Dog må der ikke kommunikeres eksternt, f.eks. ved brug af telefon, mail, chat eller lignende.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive den anatomiske opbygning af hoved og hals
 • Beskrive den anatomiske opbygning af bevægeapparatet
 • Forklare de anatomiske strukturers funktion ved almindeligt forekommende bevægelser
 • Beskrive den anatomiske opbygning af det perifere nervesystem
 • Beskrive den anatomiske opbygning af det autonome nervesystem
 • Beskrive ganglier på hoved og hals samt forklare deres funktion
 • Topografisk beskrive udvalgte anatomiske regioner
 • Angive korrekte, såvel danske som internationalt vedtagne, fagudtryk for de i kurset indgående strukturer, funktioner og begreber
 • Beskrive den almene embryologi
 • Diskutere de anatomiske og embryologiske forhold, der kan ligge til grund for en funktionsforstyrrelse i de i kurset behandlede organsystemer.
   

Færdigheder

 • På præparater og figuranter genkende og benævne de anatomiske strukturer
 • Anvende disse termer til at give entydige fremstillinger af viden og iagttagelser
 • Anvende den anatomiske viden ved tolkning af kliniske, billeddiagnostiske undersøgelser.
   

Kompetencer

 • Anvende den anatomiske og funktionelle viden ved udførelse af klinisk relevante, almindelige undersøgelser af bevægeapparatet og nervefunktion på tredje person, herunder:
  • nævne de involverede anatomiske strukturer og deres funktion
  • redegøre for de involverede perifere nervers forløb og relationer
 • Overfor fagpersoner, som f.eks. en læge, og under anvendelse af en 3D anatomi applikation præsentere og beskrive anatomien af hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem
 • Overfor en lægperson, som f.eks. en patient, og under anvendelse af en 3D anatomi applikation præsentere og beskrive anatomien af hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem