SMEB24001U Lægeliv, Sundhedsvæsenet og Hjerte-lungeredning

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Medical profession, healthcare system and Heart-lung resuscitation

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin, Køge - obligatorisk kursus
Bacheloruddannelsen i medicin, København - obligatorisk kursus

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give den studerende et basalt kendskab til universitetet og medicinstudiet samt introduktion til forskellige former for lægeliv herunder på hospital, i praksis, ved universitet, i industri og i udlandet. Desuden introduktion til sundhedsvæsenets opbygning og økonomi, samt introduktion til medicinsk etik og klinikophold ved hospital og praksis. Forud for deltagelse i Erhvervsdagen på en hospitalsafdeling skal den studerende gennemføre en skriftlig prøve (multiple choice) specifikt i tavshedspligt. 

Kurset afsluttes med undervisning og praktiske øvelser i hjerte-lungeredning. 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Kende opbygningen af lægeuddannelsen på bachelor og kandidat
 • Beskrive sundhedsvæsenets opbygning
 • Kende til patientforløb ved udvalgte sygdomseksempler
 • Nævne vigtige faggrupper (tværprofessionalisme), der samarbejder med læger
 • Nævne eksempler på en læges opgaver på en hospitalsafdeling og i primærsektoren
 • Redegøre for tavshedspligt vedrørende patienten
 • Forstå systematisk tilgang til at give tilskadekomne hjerte-lungeredning

 

Færdigheder

 • Opnå praktiske færdigheder i hjerte-lungeredning

 

Kompetencer

 • Udføre hjerte-lungeredning
Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning, klinikophold ved hospitalsafdeling - såkaldt Erhvervsdag, mulitple choice quiz og praktisk undervisning i hjerte-lungeredning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 33
 • Holdundervisning
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 9
 • Praktiske øvelser
 • 5
 • Klinik
 • 12
 • I alt
 • 74
Kollektiv
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Øvelser i hjerte-lungeredning
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmelse
Eksamensperiode

Løbende i undervisningen.

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 'Bestået' skal den studerende kunne: 

Viden

 • Kende opbygningen af lægeuddannelsen på bachelor og kandidat
 • Beskrive sundhedsvæsenets opbygning
 • Kende til patientforløb ved udvalgte sygdomseksempler
 • Nævne vigtige faggrupper (tværprofessionalisme), der samarbejder med læger
 • Nævne eksempler på en læges opgaver på en hospitalsafdeling og i primærsektoren
 • Forstå systematisk tilgang til at give tilskadekomne hjerte-lungeredning

 

Færdigheder

 • Opnå praktiske færdigheder i hjerte-lungeredning

Kompetencer

 • Udføre hjerte-lungeredning