SMEB12038E Eksamen i medicinsk etik og filosofi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Exam in Ethics and Philosophy of Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Til eksamen evalueres kursus i medicinsk etik og filosofi.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 3
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt, dog ikke apparater der muliggør ekstern kommunikation.

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Analysere centrale medicinske begreber såsom sygdom, diagnose og behandling samt forbindelserne mellem dem,
 • Relatere disse termer og begreber til social eller historisk kontekst i lægevidenskaben og praksis,
 • Forstå de forskellige etiske teorier af relevans for medicinsk behandling og forskningen,
 • Analysere og diskutere etiske spørgsmål, som præsenteres i casestudier,
 • Overveje spørgsmål om social retfærdighed i forbindelse med medicinsk videnskab og sundhedspleje, såsom sundhedspleje, distribution, prioritering og folkesundhedsprocedure.

Færdigheder

 • Anvende betegnelser, begreber og principper, der blev indført i kurset, på eksempler og casestudier,
 • Kritisk vurdere argumenter, som fremsætter forskellige perspektiver, og være i stand til at komme frem til en begrundet holdning,
 • Kritisk vurdere argumenter for forskellige etiske holdninger og være i stand til at argumentere for egen holdning.