SMEB12037U Forberedende kursus i bachelorprojekt, medicin

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Preparatory Course in Bachelor's Thesis, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give den studerende en introduktion til forskningens væsen i form af hypotesedannelse, hypotesetestning samt formidling af resultater, for derigennem at sætte den studerende i stand til under vejledning at udarbejde en synopsis for et selvvalgt projekt, der er indenfor det sundhedsvidenskabelige emneområde. Artikler fra anerkendte internationale tidsskrifter tjener som eksemplificering, og undervisningen retter sig især imod basalfagsforskningsområder, som de studerende har haft kontakt med i undervisningen på bachelorstudiet (biomedicin, cellulær og molekylær medicin, neurovidenskab og farmakologi, international sundhed, immunologi og mikrobiologi og folkesundhedsvidenskab).

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • opnå viden om simple epidemiologiske og statistiske problemstillinger i udleverede videnskabelige artikler
   

Færdigheder

 • forklare simple statistiske problemstillinger i udleverede videnskabelige artikler
 • forklare simple epidemiologiske problemstillinger i udleverede videnskabelige artikler
 • under vejledning udarbejde synopsis for et selvvalgt projekt, der er indenfor det sundhedsvidenskabelige emneområde.
   

Kompetencer

 • tilegne sig den væsentligste viden i en udleveret videnskabelig artikel.
Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og selvstændigt arbejde under vejledning.
Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 5
 • Holdundervisning
 • 6
 • Projektarbejde
 • 57
 • I alt
 • 68
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
De obligatoriske elementer på forberedende kursus i bachelorprojekt er:
- Udfyldelse og aflevering af kontrakt
- Bekræftelse fra vejleder om godkendt synopsis
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
godkendt/ikke godkendt
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Ingen censur

Kriterier for bedømmelse

For at få godkendt kurset og derved opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive på et indledende niveau den videnskabelige problemstilling i et selvvalgt projekt.
   

Færdigheder

 • Under vejledning udarbejde en synopsis for et selvvalgt projekt indenfor det sundhedsvidenskabelige emneområde.