SMEB12027E Eksamen i mave, tarm og lever

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Exam in the Stomach, the Intestines and the Liver

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres kursus i mave, tarm og lever.

Arbejdsbelastningen for eksamen i mave, tarm og lever er registreret under kursus i mave, tarm og lever.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 4
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer
Prøveformsdetaljer
---
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Metabolisme plancher, Documenta Biochimica og Documenta Physiologica omdeles.
Adgang til VIRMIK.

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for fordøjelseskanalens makroskopiske anatomi
 • Redegøre for fordøjelseskanalens mikroskopiske anatomi
 • Redegøre for fordøjelseskanalens embryonale udvikling
 • Redegøre for spytsekretion, ventrikelsekretion, galdesekretion og pankreassekretion
 • Redegøre for den enzymatiske fordøjelse af makronæringsstofferne samt for de øvrige processer, der indgår i fordøjelse og absorption.
 • Redegøre for styringen af mavetarmkanalens enzymatiske og motoriske funktioner
 • Redegøre for den epiteliale transport af vand, salte og næringsstoffer
 • Redegøre for den videre transport af optagne stoffer til forskellige organer
 • Redegøre for transport i blodet af substrater, metabolitter, hormoner etc.
 • Redegøre for hovedtrækkene af det katabole stofskifte
 • Redegøre for hovedtrækkene af det anabole stofskifte
 • Redegøre for energiomsætningen i det katabole og anabole stofskifte
 • Redegøre for reguleringen af stofskiftet
 • Beskrive xenobiotikas omsætning og udskillelse
 • Beskrive en fuldgyldig kost bestående af makro- og mikronæringsstoffer.


Færdigheder

 • Anvende metoder til bestemmelse af metabolitkoncentrationer og enzymaktiviteter
 • Anvende metoder til bestemmelse af stoffers affinitet ved molekylær transport
 • Tilrettelægge en fuldgyldig kost bestående af makro- og mikronæringsstoffer
 • Genkende og benævne mavetarmkanalens makroskopiske og mikroskopiske strukturer.
   

Kompetencer

 • Tilegne sig kliniske problemstillinger ved stofskiftesygdomme.