SMEB12021U Kursus i basal patologi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Course in General Pathology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - kurset er ikke obligatorisk

Kursusindhold

Faget skal danne grundlag for forståelse af sygdomsmekanismer og danne baggrunden for undervisningen i de kliniske fag. Faget danner det sproglige grundlag for at forstå og slå op i en patologibog samt som færdig læge at kunne forstå et patologisvar. Det sikrer en fundamental forståelse af sygdom og terminologien i faget.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • På basalt niveau kende baggrunden for sygdommes opståen og udvikling.
 • Opnå teoretisk viden inden for cytopatologi, inflammation, hjerte-karsygdomme og neoplasi
 • Opnå færdigheder i strukturel genkendelse af celle- og vævsforandringer.
   

Færdigheder

 • Anvende mikroskopi til at erkende celle- og vævsforandringer
 • Forklare simple sammenhænge mellem sygdomsmanifestationer og sygdomsbehandling
 • Omsætte teori om sygdomsmekanismer til forståelse af de mikroskopisk erkendelige forandringer
 • Redegøre for og genkende celle- og vævsforandringer ved cytopatologi, inflammation, karsygdomme og neoplasi
 • Beherske den for patologi gældende terminologi
 • Redegøre teoretisk for opståen af generelle sygdomsforandringer.
Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning
Kurset evalueres i integreret eksamen i immunologi, almen patologi og basal farmakologi.

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Holdundervisning
 • 26
 • Studiegrupper
 • 8
 • I alt
 • 53
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Kurset er ikke obligatorisk
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kurset er ikke obligatorisk