SMEB12021U Kursus i basal patologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Course in General Pathology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - kurset er ikke obligatorisk

Kursusindhold

Patologi er læren om sygdomme, deres årsager (ætiologi), udvikling (patogenese) og manifestationer i væv og organer.

Målet med kurset er, at give den studerende en basal forståelse af sygdommes biologi og dermed danne grundlag for undervisningen i de kliniske fag.

Kurset introducerer den studerende for første gang til en systematisk gennemgang af basale sygdomsbegreber, og sikrer en fundamental forståelse af generelle sygdomsmekanismer, og ligeledes for den terminologi som man senere vil møde.

Kursets kombination af basal-biologiske mekanismer og klinsike aspekter, udgør et pædagosisk bindeled mellem de teoretiske og kliniske fag.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for de cellulære adaptationsformer og identificere disse mikroskopisk, samt beskrive bagvedliggende årsager (ætiologi) og mekanismer (patogenese)
 • Redegøre for de forskellige typer af reversible celleskader og akkumulationer samt identificere disse mikroskopisk
 • Redegøre for de forskellige typer af nekrose og infarkter, identificere disse mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for baggrunden bag patologiske kalcifikationer
 • Redegøre for de forskellige typer af programmeret celledød og autofagi, samt bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for de mekanismer der har betydning for cellulær aldring såsom senescens, protein homeostase, inflammation etc
 • Kende sammenhængen mellem cellulær adaptation, cellestress og celledød
 • Identificere vaskulære forandringer i forbindelse med inflammation, og redegøre for deres betydning samt bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Beskrive forløbet af et akut inflammatorisk respons og identificere dette mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Beskrive forløbet af et kronisk inflammatorisk respons og identificere dette mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for de systemiske effekter, inklusiv chok, der ses som konsekvens af inflammation
 • Redegøre for helingsprocessen, fra regeneration til fibrose, og de årsager og mekanismer, der er afgørende for udfaldet
 • Beskrive den hæmostatiske proces, inklusiv primær og sekundær hæmostase, og dens rolle ved trombedannelse
 • Identificere og beskrive en trombes opbygning
 • Beskrive den trombotiske proces og de faktorer der har betydning for initiering, propagering, organisering samt nedbrydning, med fokus på Virchows triade.
 • Identificere og beskrive aterosklerose samt bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Redegøre for mekanismer bag stase og ødem og identificere de relaterede forandringer mikroskopisk, samt kende bagvedliggende årsager og mekanismer
 • Kende den generelle tumor-nomenklatur og de mest almindelige tumortyper
 • Kende de morfologiske malignitetskriterier og identificere disse mikroskopisk
 • Redegøre for de funktionelle forandringer og karakteristika for maligne celler
 • Beskrive den gældende teori om årsager og mekanismer bag tumorudvikling og metastasering
 • Redegøre for de mest basale kliniske aspekter af cancer, herunder gradering, stadieinddeling og diagnostik

 

Færdigheder

 • Genkende, beskrive og forstå de mest basale patologiske forandringer på celle- og vævsniveau indenfor cytopatologi, inflammation, kredsløbssygdomme og neoplasi
 • Redegøre teoretisk for opståen og udvikling af generelle sygdomsforandringer indenfor cytopatologi, inflammation, kredsløbssygdomme og neoplasi
 • Anvende teorier om sygdomsmekanismer til forståelse af de mikroskopisk erkendelige forandringer i patologisk væv
 • Anvende den for patologi gældende terminologi
 • Forstå og forklare basale sammenhænge mellem sygdomsmanifestationer og funktionelle forandringer

Robbins, Basic Pathology, Elsevier (Nyeste udgave).

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning
Kurset evalueres i integreret eksamen i immunologi, almen patologi og basal farmakologi.

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Holdundervisning
 • 26
 • Studiegrupper
 • 8
 • I alt
 • 53
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Kurset er ikke obligatorisk
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kurset er ikke obligatorisk