SMEB12008U Kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Course in Head, Neck, the Locomotor System and the Peripheral Nervous

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende kundskaber om og forståelse for hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystems biologiske processer på cellulært-, organ- og helkropsniveau. Undervisningen skal give de studerende en viden, en terminologi og en beskriveteknik, som kan anvendes ved patientundersøgelse og kommunikation med patienter og med andre behandlere. Denne viden skal være baseret på et grundigt kendskab til de anatomiske strukturers morfologi, indbyrdes relationer og funktion. I kurset indgår desuden undervisning i embryologi.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive den anatomiske opbygning af hoved og hals
 • Beskrive den anatomiske opbygning af bevægeapparatet
 • Forklare de anatomiske strukturers funktion ved almindeligt forekommende bevægelser
 • Beskrive den anatomiske opbygning af det perifere nervesystem
 • Angive fortsættelsen af perifere nervestrukturer i centralnervesystemet
 • Beskrive de vigtigste perifere neurotransmittere og deres virkninger i nervesystemets synapser
 • Angive korrekte, såvel danske som internationalt vedtagne, fagudtryk for de i kurset indgående strukturer, funktioner og begreber
 • Redegøre for den almene embryologi
 • Redegøre for den specielle embryologi for hoved, hals, bevægeapparatet og det periferenervesystem
 • Forklare de almindelige og klinisk betydende medfødte misdannelser i disse organsystemer
 • Diskutere de anatomiske og embryologiske forhold, der kan ligge til grund for en funktionsforstyrrelse i de i kurset behandlede organsystemer.
   

Færdigheder

 • På præparater og figuranter genkende og benævne de anatomiske strukturer
 • Anvende disse termer til at give entydige fremstillinger af viden og iagttagelser
 • Anvende den anatomiske viden ved tolkning af kliniske, billeddiagnostiske undersøgelser.
   

Kompetencer

 • Anvende den anatomiske og funktionelle viden ved udførelse af klinisk relevante, almindelige undersøgelser af bevægeapparatet og nervefunktion på tredje person, herunder:
  • nævne de involverede anatomiske strukturer og deres funktion
  • redegøre for de involverede perifere nervers forløb og relationer
  • nævne de involverede dele af centralnervesystemet.
Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og
dissektionsundervisning
Kurset evalueres desuden i eksamen i hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem.

Undervisningssproget er dansk, men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 360
 • Praktiske øvelser
 • 33
 • E-læring
 • 7
 • I alt
 • 476
Kollektiv
Point
5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Det obligatoriske element på kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem er:
- Mødepligt til og deltagelse i dissektionsundervisningen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Færdigheder

 • Under vejledning udføre dissektion af anatomiske strukturer (inden for hoved, hals og bevægeapparatet)
 • Benævne anatomiske strukturer, der frilægges under dissektionen
 • Beskrive de dissekerede regioner (inden for hoved, hals og bevægeapparatet).