SMEB12008E Eksamen i hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Exam in Head, Neck, the Locomotor System and the Peripheral Nervous

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem.

Arbejdsbelastningen for eksamen i hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem er registreret under kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1,5
 • I alt
 • 1,5
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 35 minutter
Praktisk mundtlig prøve, 32 minutter
Praktisk prøve (spot), 32 minutter med 15 opgavestande og en afsluttende tom stand, hvor den studerende kan se sin opgave igennem og evt. indføje rettelser inden aflevering.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i udleveret dissekeret præparat, billedmateriale eller figurant med 30 minutters forberedelse.
Praktisk prøve (spot) aflægges først, dernæst mundtlig prøve en anden dag.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ved den mundtlige prøve: Anatomisk atlas og skelet som forefindes i forberedelseslokalet.
Ved spotprøven: Ingen

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive den anatomiske opbygning af hoved og hals
 • Beskrive den anatomiske opbygning af bevægeapparatet
 • Forklare de anatomiske strukturers funktion ved almindeligt forekommende bevægelser
 • Beskrive den anatomiske opbygning af det perifere nervesystem
 • Angive fortsættelsen af perifere nervestrukturer i centralnervesystemet
 • Beskrive de vigtigste perifere neurotransmittere og deres virkninger i nervesystemets synapser
 • Angive korrekte, såvel danske som internationalt vedtagne, fagudtryk for de i kurset indgående strukturer, funktioner og begreber
 • Redegøre for den almene embryologi
 • Redegøre for den specielle embryologi for hoved, hals, bevægeapparatet og det periferenervesystem
 • Forklare de almindelige og klinisk betydende medfødte misdannelser i disse organsystemer
 • Diskutere de anatomiske og embryologiske forhold, der kan ligge til grund for en funktionsforstyrrelse i de i kurset behandlede organsystemer.
   

Færdigheder

 • På præparater og figuranter genkende og benævne de anatomiske strukturer
 • Anvende disse termer til at give entydige fremstillinger af viden og iagttagelser
 • Anvende den anatomiske viden ved tolkning af kliniske, billeddiagnostiske undersøgelser.
   

Kompetencer

 • Anvende den anatomiske og funktionelle viden ved udførelse af klinisk relevante, almindelige undersøgelser af bevægeapparatet og nervefunktion på tredje person, herunder:
  • nævne de involverede anatomiske strukturer og deres funktion
  • redegøre for de involverede perifere nervers forløb og relationer
  • nævne de involverede dele af centralnervesystemet.