SMEB12006E Eksamen i medicinsk genetik, medicin

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Exam in Medical Genetics, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres kursus i medicinsk genetik.

Arbejdsbelastningen for eksamen i medicinsk genetik er registreret under kursus i medicinsk genetik.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 2
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende hjælpemidler i form af bog og noter.

Det er ikke tilladt at anvende internettet.

LYX, MathType og Maple eller lommeregneren indeholdt i Office-pakken.

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Forstå sammenhænge mellem genotyper og fænotyper
 • Forstå forskellige typer af mutationer, deres opståen og betydning for personen selv og dennes børn
 • Beskrive og karakterisere arvegange
 • Forstå samspillet mellem genetiske, epigenetiske og miljømæssige faktorer, der påvirker fænotypen, og derved modificerer arvegange
 • Forstå betydningen af genetisk variation
 • Beskrive metoder til genetisk diagnostik og til kortlægning af gener for genetiske sygdomme.
   

Færdigheder

 • Bedømme stamtræer over familier med forskellige arvelige sygdomme og afgøre, hvad der er den mest sandsynlige arvegang
 • Beregne risikoen for at forskellige arvelige sygdomme gives videre til næste generation
 • Udføre og anvende karyotyper til vurdering af kromosomfejl, deres opståen og konsekvenser.