SMEB12005U Kursus i excitable celler, medicin

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Course in Excitable Cells, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give en basal indføring i excitable cellers struktur og funktion, i intercellulær kommunikation og i musklers struktur og funktion. Kurset skal sætte den medicinstuderende i stand til at følge 3. semesters kursus i centralnervesystemets struktur og funktion.

Målbeskrivelser

Efter endt kursusforløb forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive nervecellers og gliacellers struktur
 • Redegøre for den excitable cellemembrans struktur og funktion, herunder for ionkoncentrationer, ionkanaler, hvilemembranpotential, aktionspotential og propagering
 • Redegøre for synapsers struktur og funktion
 • Redegøre for sensoriske receptorer og for kodning af information i nervesystemet
 • Redegøre for struktur og funktion af tværstribet muskulatur, hjertemuskulatur og glat muskulatur

Øvelsesvejledninger på Absalon

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og
øvelsesundervisning
Kurset evalueres desuden ved integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusive excitable celler.

Undervisningssproget er dansk, men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 9
 • Forberedelse (anslået)
 • 84
 • Øvelser
 • 15
 • I alt
 • 128
Kollektiv
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
De obligatoriske elementer på kursus i excitable celler er:
- Mødepligt til og deltagelse i laboratorieøvelser
- Aflevering og godkendelse af øvelsesrapport
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisning og godkendte øvelsesrapporter skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for måling af ekstracellulært afledede aktionspotentialer og for stimulations- og registreringsteknik
 • Redegøre for undersøgelser af sensoriske receptorers funktion og for kodning i nervesystemet
 • Redegøre for undersøgelser af den tværstribede muskels funktion og mekaniske egenskaber.