SMEB12004E Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusive excitable celler, medicin

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Exam in Medical Cell and Tissue Biology and Excitable Cells, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Arbejdsbelastningen for integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusive excitable celler er registreret under kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi samt kursus i excitable celler.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 5
 • I alt
 • 5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Skriftlig prøve inklusive spotspørgsmål inden for mikroskopi på pc.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Egen lommeregner uden lagrede data.
Documenta Physiologica et Biochemica omdeles.
Christoffersen, Jørgen: Kemiske data og oversigter 3. udgave.
Adgang til VIRMIK.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Medicinsk celle- og vævsbiologi:

Viden

 • Beskrive og forstå proteiners struktur og funktion
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af intracellulære organeller, herunder membrantrafik
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af cellemembraner
 • Beskrive og forstå ligevægtspotentialer og membranpotentialer
 • Beskrive og forstå salt og vandtransport over biologiske membraner
 • Beskrive og forstå organiseringen af cytoskelettet
 • Beskrive og forstå genetisk information
 • Beskrive og forstå DNA-replikation, transskription og translation, samt disse processers regulering 
 • Beskrive og forstå genteknologiske metoder
 • Beskrive og forstå cellekommunikation og intracellulær signalering
 • Beskrive og forstå cellecyklus, cellevækst og celledød
 • Beskrive og forstå cancerbiologi og -udvikling, herunder cancercellens generelle karakteristika
 • Beskrive og forstå meiose
 • Beskrive og forstå specialiserede cellers struktur og funktion
 • Beskrive og forstå organisering af celler og extracellulær matriks i væv.
   

Færdigheder

 • Anvende grundlæggende vævslære til at diagnosticere de fire store vævsklasser ved virtuel mikroskopi
 • Anvende grundlæggende principper i bioteknologiske metoder til at tolke videnskabelige forsøg.
   

Kompetencer

 • Anvende opnået viden til at inddrage principper og forskningsresultater, analyseret med basale statistiske metoder, i medicinske sammenhænge og problemstillinger til selvstændig hypotese

 

Excitable celler:

Viden

 • Forklare strukturen og funktionen af intracellulære strukturer/organeller
 • Redegøre for struktur og funktion af cellemembraner
 • Redegøre for strukturelle og formgivende proteiner i celler (cytoskelet) og væv (ECM)
 • Redegøre for genetisk information
 • Forklare anvendelsen af genteknologiske metoder
 • Redegøre for cellecyklus herunder apoptose
 • Redegøre for cellekommunikation og membrantransport
 • Redegøre for specialiserede cellers struktur og funktion
 • Redegøre for organisering af celler og extracellulær matriks i væv
 • Beskrive nervecellers struktur
 • Redegøre for den excitable cellemembrans struktur og funktion herunder for ionkoncentrationer, ionkanaler, hvilemembranpotential, aktionspotential og propagering
 • Redegøre for synapsers struktur og funktion
 • Redegøre for sensoriske receptorer og for kodning af information i nervesystemet
 • Redegøre for struktur og funktion af tværstribet muskulatur, hjertemuskulatur og glat muskulatur

 

Færdigheder

 • Anvende grundlæggende vævslære til at diagnosticere de fire store vævsklasser ved mikroskopi