SMEB12003U Introduktionskursus

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Introduction to the Study

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - kurset er ikke obligatorisk

Kursusindhold

Kurset er en almen introduktion til medicinstudiet, undervisningsmetoderne på studiet og de studieadministrative redskaber, den studerende fremover skal benytte sig af.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Nævne universitetets og fakultetets vigtigste administrative enheder
 • Beskrive studienævnsstrukturen
 • Nævne studienævnets vigtigste opgaver
 • Anvende fakultets it-systemer for studerende
 • Nævne vigtige faggrupper, der samarbejder med læger på et hospital.
 • Nævne eksempler på en læges opgaver på en hospitalsafdeling.
Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og ophold på hospitalsafdeling
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 5
 • Holdundervisning
 • 3
 • Klinik
 • 7
 • I alt
 • 15
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Ingen prøve
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ingen prøve