SMEB12001E Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter, medicin

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Exam in Basic Human Biology and the Chemical Components of the Cells, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter.

Arbejdsbelastningen for eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter er registreret under kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 4
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve af 4 timers varighed. Består af 1 multiple choice-opgave i henholdsvis basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter samt en tekstopgave omfattende begge fag.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tabelværk over kemiske data, som er godkendt af faget.

Der er adgang til følgende programmer ved eksamen i KUs eksamenshuse:

 • LYX 2.2
 • MathType 6.8
 • Mable 2019

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen ”bestået” skal studerende i acceptabel grad have opnået følgende viden:

 • Forstå og beskrive hovedtræk ved strukturen i hovedtyper af humane celler, væv og organer, samt ved disses indbyrdes anatomiske relationer.
 • Forstå og forklare de funktionelle hovedtræk ved de vigtigste typer af humane celler og væv, samt ved organismens vigtigste organsystemer
 • Forstå og forklare hovedprincipper ved regulering af organismens funktioner, derunder for samspillet mellem de forskellige organsystemer.
 • Forstå og forklare kemiske og fysiske egenskaber af molekyler (inklusive biomolekyler og lægemidler) ud fra strukturformler (eller systematiske navne), blandt andet med hensyn til opløselighed, ladnings- og syre/base-forhold, stereokemi, molekylære vekselvirkninger og mulige kemiske reaktioner.
 • Forstå grundprincipper i molekylers indbyrdes sammenspil i celler
   

For at opnå bedømmelsen ”bestået” skal studerende også i acceptabel grad have opnået følgende færdigheder:

 • Analysere udvalgte, simple sygdomseksempler på baggrund af den grundlæggende viden om normalfunktionen, og forklare i hovedtræk mekanismer ved disses opståen.
 • Analysere og redegøre for molekylers (inklusive biomolekylers og lægemidlers) struktur, organiske stofgrupper, nomenklatur, uorganiske og organiske forbindelser.
 • Analysere og redegøre for syre/baseforhold, opløselighedsforhold, redox forhold, termodynamik, osmotiske forhold, organiske reaktionstyper, kinetik og spektrofotometri.
 • Udføre simple energetiske og kinetiske beregninger for kemiske reaktioner (inklusive enzym- katalyserede reaktioner), syre/base-forhold af opløsninger, herunder biologiske buffersystemer samt molære forhold af molekyler i opløsning (inklusive lægemidler og biomolekyler).