SMEA24003U Aflyst Migration og mangfoldighed i det danske sundhedsvæsen

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Migration and Diversity in Health Care

Uddannelse

Valgfag på kandidatuddannelsen i medicin

Kursusindhold

Den stigende globale migration har bidraget til et mere mangfoldigt Danmark, men udfordrer samtidig sundhedsvæsenet og de sundhedsprofessionelle, som ofte mangler de rette kompetencer til at møde en mere mangfoldig patientgruppe. Dette skaber frustration hos både sundhedsprofessionelle og patienter, hvor førstnævnte oplever at migranter og minoritetsgrupper benytter sundhedsvæsenet uhensigtsmæssigt, og sidstnævnte, at de ikke får den behandling, de har behov for. Derudover viser studier, at sundhedsprofessionelle ofte rapporterer, at de er usikre på deres evne til at yde passende pleje og behandling til patienter med migrant og minoritetsbaggrund, hvilket forstærkes af sprogbarrierer. 

Kurset er yderst relevant for den studerende, som ønsker de afgørende færdigheder og den forståelse, der kræves for at navigere i en mangfoldig sundhedssektor med forskellige socioøkonomiske baggrunde, aldre, seksualiteter, etniciteter, religioner og køn blandt patienter.

Gennem dette kursus vil de studerende udvikle kompetencer, der vil gøre dem i stand til at skabe bedre forståelse og mere effektiv og nærværende kommunikation med patienter, uanset deres baggrund. Disse færdigheder er afgørende for at fremme lighed i sundhedsvæsenet og sikre, at alle patientgrupper modtager den bedst mulige pleje.

I undervisningen belyses migrationsprocessers betydning for sundhed, minoritetsgruppers oplevelse af det danske sundhedsvæsen og den enkelte læges evne til at reflektere over begreber som identitet, ubevidst bias, privilegier, stereotypier og fordomme. Der er tale om klasseundervisning med arbejde i mindre grupper, praktiske øvelser og diskussioner i grupper og plenum samt oplæg ved patienter og aktører der repræsenter målgrupperne.

Målbeskrivelser

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau have følgende kompetencer:

 

Viden

 • Viden om uligheder i sygdomsårsager og sygelighed blandt migranter og minoriteter
 • Viden om centrale diversitets begreber og deres betydning for sundhed og sundhedsindsats
 • Bevidsthed om og evnen til at reflektere over egen sociokulturel baggrund, identitet og kontekst samt dennes indflydelse på mødet med patienter med anden baggrund end en selv
 • Bevidsthed om og evnen til at reflektere over implicitte bias, fordomme og stereotypisering

 

Færdigheder

 • Læse, forstå og fortolke undervisningsmaterialet herunder videnskabelige artikler af relevans for kursets indhold.
 • Forklare individuelle og strukturelle barrierer i adgang til sundhedsvæsnet for migranter og minoritets borgere
 • Forklare migrationsprocessers betydning for sundhed
 • Være i stand til at forklare og udføre ’den gode tolkesamtale’

 

Kompetencer

 • Diskutere betydningen af migration og mangfoldighed for det danske sundhedsvæsen og hvordan det bedst håndteres i klinisk praksis og organisatorisk.
 • Være i stand til at anvende diversitetskompetencer i interaktionen og kommunikationen med patienter med anden baggrund end en selv

Artikler, oversigtsartikler, video, film, skønlitteratur og bog-kapitler relateret til de specifikke emner.

Forelæsninger, arbejde i mindre grupper, praktiske øvelser og gruppediskussioner samt oplæg ved målgrupperne og aktører på området.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 91,5
 • Eksamensforberedelse
 • 10
 • I alt
 • 137,5
Kollektiv
Point
5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau have følgende kompetencer:

 

Viden

 • Viden om uligheder i sygdomsårsager og sygelighed blandt migranter og minoriteter
 • Viden om centrale diversitets begreber og deres betydning for sundhed og sundhedsindsats
 • Bevidsthed om og evnen til at reflektere over egen sociokulturel baggrund, identitet og kontekst samt dennes indflydelse på mødet med patienter med anden baggrund end en selv
 • Bevidsthed om og evnen til at reflektere over implicitte bias, fordomme og stereotypisering

 

Færdigheder

 • Læse, forstå og fortolke undervisningsmaterialet herunder videnskabelige artikler af relevans for kursets indhold.
 • Forklare individuelle og strukturelle barrierer i adgang til sundhedsvæsnet for migranter og minoritets borgere
 • Forklare migrationsprocessers betydning for sundhed
 • Være i stand til at forklare og udføre ’den gode tolkesamtale’

 

Kompetencer

 • Diskutere betydningen af migration og mangfoldighed for det danske sundhedsvæsen og hvordan det bedst håndteres i klinisk praksis og organisatorisk.
 • Være i stand til at anvende diversitetskompetencer i interaktionen og kommunikationen med patienter med anden baggrund end en selv