SMEA22001U Specialefokuseret kursus og eksamen i Anæstesiologi: Geriatrisk anæstesi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Medical specialty Focused Course an Exam in Anesthesiology: Anesthesia for the geriatric patient

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Kursusindhold
Kurset har til formål at introducere den studerende til det anæstesiologiske subspeciale; geriatrisk anæstesi, så den studerende opnår enkelte udvalgte kompetencemål svarende til niveauet for en læge, der arbejder på introduktionslæge niveau under en introduktionsstilling i specialet anæstesi.
 
Den studerende skal i løbet af kurset opnå godt kendskab til geriatrisk anæstesi både med hensyn til kliniske rutiner samt med hensyn til de aktuelle videnskabelige problemstillinger, der internationalt tegner specialet. Den studerende vil
under kurset blive introduceret til kvalitets- og forskningsfeltet ”Safe Brain Initiative”, der er veletableret på sygehuset. Kurset bygger videre på de studerendes færdigheder indenfor anæstesiologi, og kurset skal udover kendskabet til dette subspeciale også tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine med deraf øget selvstændighed og tillid i rollen som professionel.
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden 

Indenfor specialets område:

 • Redegøre for relevant litteratur til brug af forslag til anæstesimetode samt til induktions- og vedligeholdelsesdoser af anæstesimidler til den ældre patient
 • Redegøre for præsamtale og informeret samtykke til anæstesi
 • Redegøre for forskellige anæstesimetoder, der virker neuroprotektivt for den ældre patient
 • Opnå forståelse og redegøre for kvalitetsdatabaser tilknyttet "Save Brain Initative"

 

Færdigheder 
Indenfor specialets område:

 • Optage en journal og afholde præsamtale (herunder indhente informeret samtykke til anæstesi) med patienten om den kommende anæstesimetode til ældre patients forestående indgreb
 • Anlægge perifere nerveblokader, der vil give den studerende en fordel ved start af en introlægestilling
 • Gennemføre og gennemgå specifikke patient anæstesier med de kliniske lektorer
 • Demonstrere kliniske færdigheder på fantom- siden da under supervision - på patient
 • Fremlægge en patientcase på konference
 • Fremlægge en videnskabelig artikel inden for specialet
   

Kompetencer

Inden for specialets område: 

 • Agere professionelt
 • Varetage god kommunikation og samarbejde med kollegaer, andre faggrupper, patienter og pårørende
 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.
Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i klinisk kursus i anæstesiologi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitets udvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermatologi-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inklusiv børne og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirugi
Ophold på sygehusafdeling og vejledningstimer med klinisk lektor.
Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1,5
 • I alt
 • 361,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
30 minutter konsultation samt 30 minutter eksamination

Forberedelse: 24 timer. Den studerende informeres om, hvilken afdelingsfunktion/​diagnose som eksamen vil omhandle.

Eksamen vil omhandle anæstesi til en geriatrisk patient.

Eksamen afholdes under den afsluttende del af opholdet på afdelingen. Den studerende skal varetage anviste funktioner knyttet til afdelingen under supervision af en klinisk lektor. Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede bedømmelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden 

Indenfor specialets område:

 • Redegøre for relevant litteratur til brug af forslag til anæstesimetode samt til induktions- og vedligeholdelsesdoser af anæstesimidler til den ældre patient
 • Redegøre for præsamtale og informeret samtykke til anæstesi
 • Redegøre for forskellige anæstesimetoder, der virker neuroprotektivt for den ældre patient
 • Opnå forståelse og redegøre for kvalitetsdatabaser tilknyttet "Save Brain Initative"

 

Færdigheder 
Indenfor specialets område:

 • Optage en journal og afholde præsamtale (herunder indhente informeret samtykke til anæstesi) med patienten om den kommende anæstesimetode til ældre patients forestående indgreb
 • Anlægge perifere nerveblokader, der vil give den studerende en fordel ved start af en introlægestilling
 • Gennemføre og gennemgå specifikke patient anæstesier med de kliniske lektorer
 • Demonstrere kliniske færdigheder på fantom- siden da under supervision - på patient
 • Fremlægge en patientcase på konference
 • Fremlægge en videnskabelig artikel inden for specialet