SMEA20078U Kursus i basal og klinisk sexologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Course in Basic and Clinical Sexology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin

Kursusindhold

Uanset hvilket speciale man som læge kommer i berøring med, vil man uundgåeligt blive konfronteret med patienter med seksuelle problemer. De henvender sig i almen praksis, de konsulterer gynækologer og urologer, og på såvel psykiatriske som somatiske afdelinger vil patienternes seksuelle ytringer og problemer kræve stillingtagen og eventuelt behandling. Både psykiatrisk og somatisk sygdom samt deres behandling medfører ofte seksuelle problemer. Kurset vil give en bred indføring i menneskets seksuelle udvikling og funktion set i et biologisk, psykologisk, socialt og kulturelt perspektiv. 
 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beskrive menneskets seksuelle udvikling, identitet, problemstillinger og diversitet set i et bio-psyko-socialt perspektiv
 • forklare de mest almindelige seksuelle problemer, herunder deres hyppighed og risikofaktorer
 • redegøre for behandlings- og rådgivningsmuligheder i forbindelse med de mest almindelige seksuelle problemer 
 • forklare og reflektere over betydningen af at inddrage menneskets seksualitet i lægens arbejde
   

Færdigheder

 • formidle basal information og rådgive om seksuelle problemer
   

Kompetencer

 • initiere en samtale med patienten omkring seksualitet og afdække eventuelle seksuelle gener med respekt for patientens integritet

Lærebog: Sexologi. Faglige perspektiver på seksualitet. (Graugaard, Giraldi & Møhl)

Forelæsninger, arbejde i mindre grupper, praktiske øvelser og gruppediskussioner
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 60
 • Forberedelse (anslået)
 • 15
 • I alt
 • 75
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Aktiv deltagelse i undervisningen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne: 

Viden

 • beskrive menneskets seksuelle udvikling, identitet, problemstillinger og diversitet set i et bio-psyko-socialt perspektiv
 • forklare de mest almindelige seksuelle problemer, herunder deres hyppighed og risikofaktorer
 • redegøre for behandlings- og rådgivningsmuligheder i forbindelse med de mest almindelige seksuelle problemer 
 • forklare og reflektere over betydningen af at inddrage menneskets seksualitet i lægens arbejde
   

Færdigheder

 • formidle basal information og rådgive om seksuelle problemer.