SMEA15053U Kursus og eksamen i klinisk beslutningslære

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Course and Exam in Clinical Decision-making

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (forsker- og specialistperspektiv) 

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give indblik i, hvordan man skaber evidens i sundhedsvæsenet, og hvordan man træffer beslutninger samt at opnå digitale kompetencer der skal anvendes til brugen af store mængde sundhedsdata.

Baggrund: Mængden af videnskabelig litteratur øges eksponentielt, og samtidig er sundhedsvæsenet underlagt økonomiske begrænsninger. Hvordan finder man frem til, hvad der er viden, hvordan finder man frem til retningslinier for brug af denne viden, og hvordan udmøntes det i praksis?

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som akademiker, som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som formidler

Viden

 • Sammenfatte centrale træk angående grundlaget for kliniske beslutninger
 • Definere pålidelighed og relevans af data
 • Selv kunne finde litteratur og danne beslutningsgrundlag for konkrete spørgsmål
 • Gøre rede for etikkens grundbegreber og beskrive etiske problemer i forskningen
 • Kunne gennemskue komplekse problemstillinger som f.eks. børnevaccination, antibiotikaresistens og medicinering af ældre
 • Kende grundlaget for instrukser, guidelines og pakkeforløb
 • Kende grundlaget for sundhedspolitik og prioriteringer.
   

Færdigheder

 • Diskutere guidelines og prioriteringer.
   

Kompetencer

 • Overskue metoder til og selvstændigt fremfinde viden og kritisk sammenfatning.
 • Opnå digitale kompetencer der giver en forståelse for den teknologiske udvikling og for mulighederne men også de problemstillinger der opstår ved brugen af store mængde sundhedsdata. 

 

 

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning. Kurset er inddelt i fire moduler. De tre moduler holdes alene for lægestuderende, mens det fjerde modul, One Health, holdes for medicin-og veterinærmedicinstuderende sammen.
Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 41
 • I alt
 • 69
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Eksamen i klinisk beslutningslære består af 4 dele, 1 pr. modul:
Modul 1: Skriftlig besvarelse af case-opgave på 1 side
Modul 2: Skriftlig besvarelse af case-opgave på 1 side
Modul 3: Deltagelse i gruppearbejde i One-Health-modulet, der dokumenteres med anførelse af navn og studienummer på Powerpoint præsentationen
Modul 4: Skriftlig besvarelse af case-opgave på 1 side
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Re-eksamen i klinisk beslutningslære består af 4 dele, 1 pr. modul:

Modul 1: Besvarelse af case-opgave på 1 side
Modul 2: Besvarelse af case-opgave på 1 side
Modul 3: Aflevering af powerpoint med en veterinær og en human case for modul 3
Modul 4: Besvarelse af case-opgave på 1 side

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som akademiker, som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som formidler

Viden

 • Sammenfatte den viden, der præsenteres i det pågældende modul.
 • Vise at hun/han er i stand til selvstændigt at reflektere over denne viden.
 • Give ideer til, hvad man kan gøre i situationer, hvor der mangler viden.
   

Færdigheder

 • Analysere materialet og redegøre for de argumenter, der fremføres.
   

Kompetencer

 • Overskue de fremførte argumenter og nå frem til en begrundet stillingtagen.