SMEA15044U Kursus og eksamen i retsmedicin

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Course and Exam in Forensic Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - eksamen obligatorisk

Kursusindhold

Formål med kurset er, at den studerende får kendskab til retsmedicinske undersøgelsesmetoder, dødsårsager og dødsmåder samt  deres indbyrdes talmæssige fordeling, retsmedicinsk traumatologi, identifikation (herunder retsgenetiske metoder) og klinisk retsmedicin, indbefattet lægelige aspekter i forbindelse med tortur og torturfølger samt kendskab til forgiftninger indbefattet stofmisbrug. Desuden skal den studerende få kendskab til medicinallovgivning i forbindelse med udøvelse af lægegerning i overensstemmelse med autorisationsloven, sundhedsloven, klage- og erstatningslovgivningen m.v. og de vigtigste internationale konventioner på området.

Kurset har ydermere til formål at vinkle det retsmedicinske pensum, så det for den studerende fremgår på hvilken måde, det indgår i KBU-lægens arbejde.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægelig ekspert, som akademiker og som professionel

Viden

 • Redegøre for de typiske retmedicinske problemstillinger der kan forventes at forekomme for den almindelige læge
  • Herunder: 
 • Redegøre for retsmedicinske undersøgelsesmetoder
 • Sammenfatte dødsårsagers og dødsmåders indbyrdes talmæssige fordeling
 • Redegøre for retsmedicinsk traumatologi og for klinisk retsmedicin og herunder for de lægelige aspekter i forbindelse med voldtægt og seksuelle overgreb på børn og voksne samt tortur og torturfølger
 • Redegøre for retskemiske problemstillinger (alkoholforgiftninger, indbefattet stofmisbrug)
 • Redegøre for retsgenetiske problemstillinger i forbindelse med identifikation, faderskabssager og med sporundersøgelser
 • Redegøre for retsantropologiske problemstillinger i forbindelse med personidentifikation
 • Redegøre for principper for anvendelse af medicinallovgivning i forbindelse med udøvelse af lægegerning i overensstemmelse med autorisationsloven, sundhedsloven, klage- og erstatningslovgivningen og tilhørende retsområder
 • Sammenfatte indholdet af de vigtigste internationale torturkonventioner
 • Beskrive afholdelse af ligsyn
 • Redegøre for, hvordan man skelner mellem dødsårsager og dødsmåder.
   

Færdigheder og kompetencer

 • Udfylde dødsattester efter ligsyn og kunne skelne mellem naturlige dødsfald og ulykkesdødsfald.
 • Udfylde politiattester ved typiske voldssager og vide hvornår man skal anbefale politiet en retsmedicisnk undersøgelse.
Forelæsninger samt studenteraktiverende holdundervisning, herunder demonstration af ligsyn og overværelse af obduktion.
Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 46
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 69
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Kombineret essay-eksamen og kortsvarsopgaver af 2 timers varighed
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karaktern 12 skal den studerende kunne:

Som lægelig ekspert, som akademiker og som professionel

Viden

 • Redegøre for de typiske retmedicinske problemstillinger der kan forventes at forekomme for den almindelige læge
  • Herunder: 
 • Redegøre for retsmedicinske undersøgelsesmetoder
 • Sammenfatte dødsårsagers og dødsmåders indbyrdes talmæssige fordeling
 • Redegøre for retsmedicinsk traumatologi og for klinisk retsmedicin og herunder for de lægelige aspekter i forbindelse med voldtægt og seksuelle overgreb på børn og voksne samt tortur og torturfølger
 • Redegøre for retskemiske problemstillinger (alkoholforgiftninger, indbefattet stofmisbrug)
 • Redegøre for retsgenetiske problemstillinger i forbindelse med identifikation, faderskabssager og med sporundersøgelser
 • Redegøre for retsantropologiske problemstillinger i forbindelse med personidentifikation
 • Redegøre for principper for anvendelse af medicinallovgivning i forbindelse med udøvelse af lægegerning i overensstemmelse med autorisationsloven, sundhedsloven, klage- og erstatningslovgivningen og tilhørende retsområder
 • Sammenfatte indholdet af de vigtigste internationale torturkonventioner
 • Beskrive afholdelse af ligsyn
 • Redegøre for, hvordan man skelner mellem dødsårsager og dødsmåder.
   

Færdigheder

 • Udfylde dødsattester.
 • Udfylde politiattester