SMEA15035E Eksamen i oto-rhino-laryngologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Exam in Oto-Rhino-Laryngology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalures klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i oto-rhino-laryngologi angives under klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi.

Alle henvendelser vedr. holdsætning, skema, lokaler og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,3
 • I alt
 • 0,3
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen af 20 minutters varighed inklusive votering forudgået af 20 minutters forberedelse med patient, så vidt det er muligt. Sædvanligvis medvirker en patient, som undersøges i eksaminator og censors overværelse.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Sammenfatte patofysiologien, herunder ætiologi og patogenese, af de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme
 • Sammenfatte symptomer og angive undersøgelsesmetoder ved de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme
 • Redegøre for behandlingsmuligheder og prognose af de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme
 • Sammenfatte epidemiologien, herunder risikofaktorer og muligheder for forebyggelse af de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme
 • I detaljer kunne beskrive en nødtracheotomi (coniotomi) og en almindelig regelret tracheotomi
 • Kende teknikker til fjernelse af fremmedlegemer og behandling af epistaxis.


Færdigheder

 • Demonstrere kundskaber og færdigheder inden for oto-rhino-laryngologi samt hoved- og halskirurgi på et niveau, som kan være grundlag for funktion i introduktionsstilling og i uddannelse til speciallæge i almen medicin.
 • Selvstændigt kunne udføre basal specialeorienteret objektiv undersøgelse, som er fokuseret på patientens symptom/problem
 • Selvstændigt kunne udføre fagets grundlæggende undersøgelsesmetoder herunder:
  • brug af pandelampe
  • otoskop inklusive Weber´s og Rinne´s test, hviske- og talestemme undersøgelse
  • pneumatisk otoskopi
  • anterior rhinoskopi
  • undersøgelse af cavum oris inkl. bimanuel palpation
  • indirekte laryngoscopi
  • palpation af ansigt og hals
  • undersøge kranienervefunktioner
  • nystagmus med Bartels briller
  • dix-Hallpikes manøvre
  • balancespecifik neurologisk undersøgelse (proprioception, finmotorik og Romberg).
 • Ved inspektion og palpation kunne påvise frakturer i ansigtsskelettet
 • Aflæse et simpelt audiogram og tympanogram  
 • Kunne udføre øreskylning og finnålsaspiration.
   

Kompetencer

 • Diagnosticere og selvstændigt behandle livs- og funktionstruende tilstande inden for oto-rhino-laryngologi samt hoved- og halskirurgi
 • Diagnosticere og behandle almindeligt forekommende akutte og kroniske sygdomme i øret, næse-bihuler, cavum oris, pharynx, larynx og i halsens bløddele
 • Diagnosticere og behandle øvre luftvejsobstruktion hos såvel børn som voksne.