SMEA15034U Klinisk kursus i oftalmologi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Clinical Course in Ophthalmology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give den studerende teoretiske og praktiske færdigheder, der sætter ham/hende i stand til at håndtere patienter med oftalmologiske problemstillinger i skadestuen og i almen praksis.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • For de almindeligt forekommende øjensygdomme
  • sammenfatte epidemiologien, forklare patofysiologien, beskrive symptomer, angive undersøgelsesmetoder samt redegøre for behandlingsmuligheder og prognose
  • mestre prodromer ved nethindeløsning, akut glaukom og våd aldersrelateret makuladegeneration
  • erkende øjenskader og henvise relevant 
 • Redegøre for, hvorledes man diagnosticerer og behandler øjenlidelser, som kan behandles udenfor det oftalmologiske speciale.
 • Sammenfatte betydningen af screening for diabetisk retinopati samt nedsat syn og skelen hos børn
 • Redegøre for synskravene til førerbevis og til anmeldelse af børn og unge til synsregistret.
   

Færdigheder

 • Selvstændigt udføre basal specialeorienteret objektiv undersøgelse, som er fokuseret på patientens symptom/problem.
 • Selvstændigt måle synsstyrke uden og med brillekorrektion, udføre synsfeltundersøgelse for hånd, vurdere farvesynet med Ishiharas farvetavler, vurdere eksterna, stilling, lejring og motilitet - herunder skelne mellem paralytisk og non-paralytisk skelen og vurdere symmetri af lysrefleks ved Hirschbergs test, undersøge pupilreaktion for lys, vurdere forkammerdybde med pencillygte, skelne mellem forskellige former for rødt øje og udføre vending af øvre øjenlåg over vatpind
 • Bedømme retrobulbær resistance og intraokulært tryk (ved bi-digital palpation) samt visualisere rød refleks, blodkar og papil ved oftalmoskopi af øje med dilateret pupil og klare medier
 • Selvstændigt administrere øjendråber og øjensalve, udføre øjenskylning og anlægge en blikhindrende øjenforbinding
 • Ved forskellige oftalmologisk-kliniske scenarier: angive om henvisning til øjenlæge/øjenafdeling er indiceret, og om dette i givet fald skal være akut per telefon.
Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning
Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i oftalmologi.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 101
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 137,5
Kollektiv
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Redegøre for, hvilke krav der stilles til synsfunktionen i forbindelse med bilkørsel og erhverv
 • Redegøre for øjensygdommenes manifestation ved sygdomme andre steder i kroppen.
   

Færdigheder

 • Diagnosticere de akutte/subakutte livs- og blindhedstruende tilstande
 • Diagnosticere og behandle de hyppigste infektiøse og allergiske øjensygdomme
 • Diagnosticere de almindeligste øjensygdomme og være orienteret om deres behandling
 • Vurdere, hvilke øjensygdomme der kan forebygges ved rettidig indsats.