SMEA15032U Kursus og eksamen i arbejds- og miljømedicin

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Course and Exam in Environmental and Occupational Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - eksamen obligatorisk

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende grundlæggende viden om helbredsproblemer i relation til udsættelse for eksponering i miljø og arbejdsmiljø samt om midler og strategier, der kan anvendes til forebyggelse heraf.

Målbeskrivelser

Målbeskrivelser for kurset er identiske med de kriterier for bedømmelse, der er beskrevet nedenfor.

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning
Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang. Eksamenssproget er dansk.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 76
 • I alt
 • 120
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer (ingen censur)
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Redegøre for de væsentligste miljøfaktorer og eksponeringsomstændigheder, som medfører helbredsproblemer og risiko for helbredsproblemer eller gener.
 • Redegøre for de væsentligste arbejdsrelaterede eksponeringer og relaterede helbredsproblemer.
   

Færdigheder

 • Benytte principper for risikovurdering til diskussion af helbredsproblemer i forbindelse med miljøfaktorer
 • Foretage en arbejdsmedicinsk udredning på basalt niveau, herunder en realistisk og  begrundet vurdering af, om der foreligger en arbejdsbetinget sygdom.
   

Kompetencer

 • Give relevant erhvervsvejledning og foreslå forebyggende foranstaltninger på individ-, arbejdsplads- og samfundsniveau, hvor det er relevant.
 • Diskutere midler og strategier, der anvendes til forebyggelse af helbredsproblemer i forbindelse med miljø- og arbejdsmiljøfaktorer.
 • Demonstrere evne til at rådgive befolkningen, arbejdspladsen og den enkelte, herunder risikogrupper som gravide og ammende, børn, patienter med kroniske sygdomme om risiko ved væsentlige faktorer i miljø og arbejdsmiljø.