SMEA15011E Eksamen i grundlæggende klinik

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Exam in Elementary Clinical Medicine and Surgery

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres kursus i grundlæggende klinik.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i grundlæggende klinik er registreret under kursus i grundlæggende klinik.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 0,5
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Mundtlig eksamen af 30 minutters varighed uden forberedelsestid med udgangspunkt i
observation af eksaminandens varetagelse af en fokuseret patientkonsultation
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt. Dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende for patienter med en medicinsk eller kirurgisk sygdom kunne:

Som lægefaglig ekspert, som kommunikator og som professionel:

Viden

 • Beskrive de patoanatomiske og -fysiologiske forhold ved de enkelte sygdomme.
   

Færdigheder

 • Foretage en relevant og fyldestgørende anamnese og objektiv undersøgelse
 • Resumere problemstillingen, opstille tentativ diagnose og differentialdiagnoser på et indledende niveau
 • Foreslå undersøgelses- og behandlingsplan på et indledende niveau
 • Analysere og begrunde en basal fortolkning af parakliniske undersøgelsesresultater
 • Udvise professionel adfærd i forhold til patienten.