SMEA09034U  Klinisk kursus i pædiatri

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Clinical Course in Paediatrics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Børneattest: Vær opmærksom på, at man som studerende kan blive bedt om at indhente og fremvise en børneattest ved kursusstart

Kursusindhold

Den studerende skal på kurset lære pædiatrien på et niveau, der sætter den studerende i stand til at begynde i en introduktionsstilling med henblik på pædiatri eller i en blokansættelse med henblik på almen medicin.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Have tilstrækkelig rutine til pålideligt og i et rimeligt tempo at kunne indsamle og fortolke kliniske oplysninger om syge børn og på baggrund af disse foretage en primær vurdering og rapportere dette effektivt
 • Skabe kontakt til børn i alle aldre
 • Optage en alderstilpasset anamnese
 • Gennemføre en alderstilpasset klinisk undersøgelse
 • Tilpasse anamneseoptagelse og klinisk undersøgelse til problemstillingen
 • Vurdere et barn med hensyn til bevidsthed, befindende, herunder smerter eller angst, kredsløb, respiration, hydrering, ernæring, vækst, psykomotorisk udvikling og kønsudvikling
 • Identificere det akut eller kronisk syge barn
 • Redegøre for almindeligt forekommende sygdomsproblemer hos børn og deres diagnostik og behandling
 • Redegøre for primær diagnose og behandling af svær akut sygdom hos børn
 • Diskutere og rådgive om børns medicinske, psykosociale og udviklingsmæssige problemer
 • Beskrive børneafdelingers arbejdsområde og arbejdsformer
 • Redegøre for udredning af børn mistænkt for at have en genetisk betinget sygdom.
Bestået klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri
Bestået klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Bestået klinisk kursus i oftalmologi/bestået valgfrit klinisk kursus i oftalmologi på engelsk
Bestået klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi/​bestået valgfrit klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi på engelsk
Bestået klinisk kursus i dermato-venerologi/​bestået valgfrit klinisk kursus i dermato-venerologi på engelsk
Ophold på kliniske afdelinger, holdundervisning og casebaseret central undervisning
Kurset evalueres i eksamen i pædiatri.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Portfolio
Kursusattest tildeles på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog. Obligatoriske elementer fremgår af logbog.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Have tilstrækkelig rutine til pålideligt og i et rimeligt tempo at kunne indsamle og fortolke kliniske oplysninger om syge børn og på baggrund af disse foretage en primær vurdering og rapportere dette effektivt
 • Skabe kontakt til børn i alle aldre
 • Optage en alderstilpasset anamnese
 • Gennemføre en alderstilpasset klinisk undersøgelse
 • Tilpasse anamneseoptagelse og klinisk undersøgelse til problemstillingen
 • Vurdere et barn med hensyn til bevidsthed, befindende, herunder smerter eller angst, kredsløb, respiration, hydrering, ernæring, vækst, psykomotorisk udvikling og kønsudvikling
 • Identificere det akut eller kronisk syge barn
 • Redegøre for almindeligt forekommende sygdomsproblemer hos børn og deres diagnostik og behandling
 • Redegøre for primær diagnose og behandling af svær akut sygdom hos børn
 • Diskutere og rådgive om børns medicinske, psykosociale og udviklingsmæssige problemer
 • Beskrive børneafdelingers arbejdsområde og arbejdsformer.
 • Kategori
 • Timer
 • Klinik
 • 140
 • Forelæsninger
 • 6
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse
 • 50
 • I alt
 • 206