SMEA09033U Klinisk kursus i dermato-venerologi

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Clinical Course in Dermatology and Venereology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Formålet er at give den studerende teoretiske og praktiske færdigheder inden for diagnostik, forebyggelse og medicinsk og kirurgisk behandling af sygdomme i hud, hår og negle samt inden for venerologi, herunder kønssygdomme og udvalgte sygdomme i genitalier.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Forklare patofysiologien, herunder ætiologi og patogenese, af de almindeligt forekommende dermatologiske og venerologiske sygdomme
 • Beskrive epidemiologien og muligheder for forebyggelse af de almindeligt forekommende dermatologiske og venerologiske sygdomme
 • Optage anamnese og udføre objektiv undersøgelse vedrørende dermatologiske og venerologiske sygdomme
 • Redegøre for de livstruende sygdomme indenfor dermatologi og venerologi
 • Beskrive biopsiteknik til rutinehistologi og immunfluorescens, prøvetagning for virus, teknik ved scabiesdiagnostik, hudtest ved lysdermatoser, epikutantest og priktest
 • Udføre en venerologisk undersøgelse
 • Selvstændigt kunne diagnosticere og behandle de almindeligt forekommende hud- og kønssygdomme.
Bestået klinisk kursus i intern medicin II
Bestået klinisk kursus i kirurgi II
Bestået klinisk kursus i anæstesiologi
Forelæsninger og holdundervisning
Kurset evalueres ved eksamen i dermato-venerologi.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 102
 • Forelæsninger
 • 13
 • Holdundervisning
 • 22
 • I alt
 • 137
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest, skal den studerende kunne:

 • Forklare patofysiologien, herunder ætiologi og patogenese, af de almindeligt forekommende dermatologiske og venerologiske sygdomme
 • Beskrive epidemiologien og muligheder for forebyggelse af de almindeligt forekommende dermatologiske og venerologiske sygdomme
 • Optage anamnese og udføre objektiv undersøgelse vedrørende dermatologiske og venerologiske sygdomme
 • Redegøre for de livstruende sygdomme indenfor dermatologi og venerologi
 • Beskrive biopsiteknik til rutinehistologi og immunfluorescens, prøvetagning for virus, teknik ved scabiesdiagnostik, hudtest ved lysdermatoser, epikutantest og priktest
 • Udføre en venerologisk undersøgelse
 • Selvstændigt kunne diagnosticere og behandle de almindeligt forekommende hud- og kønssygdomme.