SMEA09015E Eksamen i oto-rhino-laryngologi

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Exam in Otorhinolaryngology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi.

Arbejdsbelastningen for eksamen i oto-rhono-laryngologi er registreret under klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0,3
  • I alt
  • 0,3
Point
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen af 20 minutters varighed med 20 minutters forberedelse
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Journalskabelon

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

  • Diagnosticere og behandle – selvstændigt – livs- og funktionstruende tilstande inden for oto-rhino-laryngologi samt hoved- og halskirurgi
  • Demonstrere kundskaber og færdigheder inden for oto-rhino-laryngologi samt hoved- og halskirurgi på et niveau, som kan være grundlag for funktion i introduktionsstilling og i uddannelse til speciallæge i almen medicin.