SMEA09006E Kandidatspeciale, medicin

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Master´s Thesis, Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Projektarbejde

Målbeskrivelser

Formålet med kandidatspecialet er, at den studerende efter projektforløbet kan:

 • Arbejde problemorienteret, selvstændigt og videnskabeligt med et selvvalgt projekt, der er inden for det sundhedsvidenskabelige emneområde. Projektets formål skal enten være at analysere empiriske data, som den studerende selv har medvirket til at indsamle, eller være at analysere data, som er udleveret af vejleder, eller være at udarbejde en systematisk oversigtsartikel efter den model, som kendes fra Ugeskrift for Læger.
 • Formidle projektet såvel skriftligt som mundtligt
 • Vurdere resultater, som er fremkommet i opgaven.
 • Diskutere indholdet i projektet på et videnskabeligt niveau.
Selvstændigt skriftligt arbejde med vejlederbistand
Specialet kan skrives ved alle institutter på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Projektarbejde
 • 318
 • Vejledning
 • 12
 • I alt
 • 331
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Mundtligt forsvar, 45 minutter
Den mundtlig prøve fordeler sig på 25 minutters mundtlig
fremlæggelse af specialet med anvendelse af AV-udstyr efterfulgt af 20 minutters videnskabelig diskussion med vægt på problemstillinger rejst i opgaven.

Yderligere retningslinjer for kandidatspecialet fremgår af studieordningen: http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​vejledning-information/​studieordninger/​medicin/​
Krav til indstilling til eksamen

Opnået 60 ECTS på kandidatuddannelsen i medicin

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Ingen tilladte hjælpemidler til det mundtlige forsvar

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Formidle arbejdet mundtligt såvel som skriftligt

 • Diskutere indholdet i specialet på et videnskabeligt niveau
 • Vurdere videnskabelige resultater, som er præsenteret i opgaven.