SITK21001U HealthZup

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HealthZup

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik - valgfag

Kursusindhold

Kurset Health Innovation – HealthZup er en praktisk indføring i Medtech innovationsprocessen, der bygger på Biodesign fra Stanford Universitet. Dette inkluderer klinisk behovsanalyse, markedsanalyse, idégenerering, prototyping, regulering og udvikling af forretningsplan. Forelæsninger bliver givet af forskellige undervisere og inviterede gæsteforelæsere fra sundhedsteknologi industrien.

De studerende vil arbejde i tværdisciplinære projektgrupper, som udfører feltstudier i kliniske miljøer.

Målbeskrivelser

At give den studerende teoretisk og praktisk viden og erfaring med forskellige aspekter af sundhed- og velfærdsteknologi. Efter endt kursus forventes den studerende at have udviklet tværdisciplinære tankegang og kulturel forståelse samt samarbejdsevner. Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 

Viden

 • Diskutere den kliniske relevans i forhold til de identificerede behov og hvordan målet for prototypen identificeres.
 • Diskutere interessent- og markedsanalysen i forhold til innovationsproduktet.
 • Diskuter sammenhængen mellem observationer, problemidentifikation og behov
 • Forklare udførelsen af en gap analyse, og hvordan denne kan hjælpe til at identificere nye muligheder for løsninger inden for det kliniske område.
 • Forklare hvordan man udvikler needs ranking system.
 • Forklare hvordan man samler og organiserer resultaterne fra en idégenereringssession således de kan præsenteres og analyseres på en betydningsfuld måde (concept mapping).
 • Diskutere hvordan den relevante forretningsmodel kan identificeres ud fra det konkrete produkt og de potentielle kundetyper.

 

Færdigheder

 • Oversætte et problem til et klinisk need statement som er præcist, passende i omfang og uafhængigt af løsningen.
 • Gennemføre en brainstorm session.
 • Udvikle et concept map
 • Udvikle en prototype
 • Udvikle en forretningsplan
 • Gennemføre en relevant litteratursøgning og diskutere fundene i forhold til en given problemstilling.
 • Kunne afdække eksisterende IPR, fx patenter og designbeskyttelse.

 

Kompetencer

Demonstrere evnen til at reflektere over egen rolle og praksis i forhold til teambidrag innovationsforløbet.

 

Forelæsninger, feltstudier og projektarbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 60
 • Holdundervisning
 • 33
 • Forberedelse (anslået)
 • 131,5
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Feltarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 275,0
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden foreberedelsestid med udgangspunkt i skriftlig rapport.

Det er ikke tilladt for studerende i samme gruppe at deltage i sine medstuderendes individuelle mundtlige eksamen, medmindre den studerende selv har
været til mundtlig eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at få den maksimale karakter 12 skal den studerende kunne:

Viden

Diskutere den kliniske relevans i forhold til de identificerede behov og hvordan målet for prototypen identificeres.

Diskutere interessent- og markedsanalysen i forhold til innovationsproduktet.

Diskuter sammenhængen mellem observationer, problemidentifikation og behov

Forklare udførelsen af en gap analyse, og hvordan denne kan hjælpe til at identificere nye muligheder for løsninger inden for det kliniske område.

Forklare hvordan man udvikler needs ranking system.

Forklare hvordan man samler og organiserer resultaterne fra en idégenereringssession således de kan præsenteres og analyseres på en betydningsfuld måde (concept mapping).

Diskutere hvordan den relevante forretningsmodel kan identificeres ud fra det konkrete produkt og de potentielle kundetyper.

 

Færdigheder

Pitche sit produkt

Fremlægge sin prototype og forklare dennes værdi og potentielle markedsmuligheder

Gennemføre en relevant litteratursøgning og diskutere fundene i forhold til en given problemstilling.

Kunne afdække eksisterende IPR, fx patenter og designbeskyttelse.

 

Kompetencer

Demonstrere evnen til at reflektere over egen rolle og praksis i forhold til teambidrag innovationsforløbet.