SITK16001U Medicinsk teknologisk innovation og samfund

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Medical Technological Innovation and Society

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk eksamen

Kursusindhold

Kurset giver indblik i de samfundsmæssige forudsætninger for og implikationer af medicinsk teknologisk innovation. Studerende introduceres til begreber og teorier fra innovationsteori og Science and Technology Studies (STS) og disse begreber og teoriers anvendelse i analysen af specifikke teknologier og innovationsprocesser på det sundhedsfaglige område. De studerende vil blive bekendte med metoder og strategier til at opnå social og etisk ansvarlig forskning og innovation. Endeligt er det et formål at gøre de studerende i stand til at forholde sig refleksivt og kritisk til egen praksis som teknologiske innovatører.

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:


Viden

 • redegøre for medicinsk teknologisk innovation som en historisk og samfundsmæssigt betinget proces
 • redegøre for teorier og begreber fra innovationsteori og STS
 • identificere de etiske problematikker, der knytter sig til medicinsk teknologisk innovation

 

Færdigheder

 • analysere specifikke medicinske innovationer med brug af teori med henblik på at redegøre for væsentlige kulturelle, politiske og etiske implikationer heraf
 • vurdere relevante metoder og strategier til at opnå social og etisk ansvarlig forskning og innovation

 

Kompetencer 

 • omsætte teoretisk viden til selvstændige analyser af konkrete innovationsprocesser indenfor sundheds-IT
Forelæsninger og holdundervisning samt øvelser.
Der stilles tre skriftlige opgaver løbende til aflevering på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 110
 • I alt
 • 138
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af en samlet indlevering af 3 delopgaver, der forsynes med en kort indledning og afrunding samt litteraturliste. De 3 delopgaver udgøres af 2 besvarelser indleveret i løbet af kurset og den 3. delopgave besvares i forbindelse med afleveringen af hele besvarelsen.Til reeksamen skal den samlede besvarelse afleveres igen, dog skal opgave 3 udgøres af et nyt
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Til reeksamen skal den samlede besvarelse afleveres igen, dog skal opgave 3 udgøres af et nyt eller omformuleret spørgsmål i forhold til en eventuel tidligere indleveret besvarelse.

Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for medicinsk teknologisk innovation som en historisk og samfundsmæssigt betinget proces
 • redegøre for teorier og begreber fra innovationsteori og STS
 • identificere de etiske problematikker, der knytter sig til medicinsk teknologisk innovation

 

Færdigheder

 • analysere specifikke medicinske innovationer med brug af teori med henblik på at redegøre for væsentlige kulturelle, politiske og etiske implikationer heraf
 • vurdere relevante metoder og strategier til at opnå social og etisk ansvarlig forskning og innovation

 

Kompetencer 

 • omsætte teoretisk viden til selvstændige analyser af konkrete innovationsprocesser indenfor sundheds-IT