SITB18010U  Beskyttelse af person- og sundhedsdata

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Protection of personal and health data

Uddannelse

Bacherloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk (2018-ordningen) 

Kursusindhold

Kurset har til formål at give de studerende indsigt i EU-dataforordningen og de underliggende danske love, samt hvilke myndigheder der er involveret i regulering og kontrol. Videre i hvordan man rapporterer og registrerer. Både på rent danske projekter, på europæiske projekter og for internationale projekter. Hvad er en DP officer, og hvad arbejder de med? Hvordan samarbejder man med dem? Hvordan skal man som virksomhed samarbejde med offentlige myndigheder i det her felt?  Hvordan sætter man et projekt op med f.eks. en ekstern leverandør til det offentlige? Hvem gør hvad? De studerende skal være bekendt med hovedbegreber og får en praktisk oplevelse gennem et lille projekt

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for hovedprincipperne i EU dataforordningen og hvordan den forvaltes i Danmark.
 • Beskrive en typisk opbygning af den interne dataforvaltning i en Region eller anden større organisation
 • Redegøre for en data protection officers opgaver
 • Redegøre for begreberne datansvarlig og databehandler
 • Redegøre for hovedprincipperne i person og sundhedsdataloven og på hvilke måder forskelle har betydning for hvordan data kan behandles i kommunalt og hospitalsregi

 

Færdigheder:

 • Lave en datahåndteringsbeskrivelse til et projekt
 • Skrive en databehandler aftale ved brug af EU standarddokumenter

 

Kompetence:

 • Rådgive omkring hvordan en dP officer skal anvendes i projekter og hvor man som projektleder skal være påpasselig i forhold til dataaftaler
Forelæsninger og holdundervisning
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til USB

Fri adgang til internettet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for hovedprincipperne i EU dataforordningen og hvordan den forvaltes i Danmark.
 • Beskrive en typisk opbygning af den interne dataforvaltning i en Region eller anden større organisation
 • Redegøre for en data protection officers opgaver
 • Redegøre for begreberne datansvarlig og databehandler
 • Redegøre for hovedprincipperne i person- og sundhedsdataloven og på hvilke måder forskelle har betydning for hvordan data kan behandles i kommunalt og hospitalsregi

 

Færdigheder:

 • Lave en datahåndteringsbeskrivelse til et projekt
 • Skrive en databehandleraftale ved brug af EU standarddokumenter

 

Kompetence:

 • Rådgive omkring hvordan en dP officer skal anvendes i projekter og hvor man som projektleder skal være påpasselig i forhold til dataaftaler
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 15
 • I alt
 • 30