SITB18003U  Sundhedsetik, videnskabs- og teknologifilosofi

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Philosophy of Science, Technology and Ethics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forudsætninger for at kunne identificere og forholde sig til videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger i sundhedsvidenskabelige og it-faglige projekter. Kurset vil introducere de studerende til: forskellige videnskabelige tilgange (naturvidenskabelig, medicinsk, ingeniørvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og humanistisk); generel teknologifilosofi (inklusiv vedr. udvikling og design) og specifik vedr. informationsteknologi; etisk tænkning i medicinske kontekster; etiske problemstillinger i forbindelse med design, implementering og brug af teknologi.

Målbeskrivelser

Viden

 • Skelne mellem forskellige former for videnskab ud fra deres formål, metodologier, undersøgelsesteknikker og evidensstandarder
 • Forstå de teorier om videnskab og teknologi som de er blevet introduceret til, således at de er i stand til at anvende centrale begreber og teorier på nye cases og kritisk analysere relevant litteratur
 • Forstå etisk teorier og tilgange således at de kan identificere etiske begreber og problemer i nye situationer, og analysere etiske problemer med specifik reference til medicinsk etik.
   

Færdigheder

 • Analysere en naturvidenskabelig argumentation
 • Analysere de sæt af teorier, hypoteser m.v., der introduceres i løbet af kurset
 • Analysere videnskabelige problemstillinger
 • Formulere videnskaben som en proces
 • Formulere og give eksempler på at sundhedsvidenskabelige projekter kan indeholde både en naturvidenskabelig og en humanistisk forskningstilgang og problemstilling
 • Diskutere etiske grundbegreber og væsentlige etiske problemer

 

Kompetencer

 • Overføre basale metoder og ræsonnementer fra videnskabs-, teknologi- og etik filosofi til anvendelse inden for det sundhedsvidenskabelige område fx på videregående kurser i sundhedsteknologiske sammenhænge, i teknologietik, eller i ansvarlig innovation.
 • Indgå professionelt i et sundhedsfagligt projektsamarbejde hvor den studerende bidrager til at løsninger udvikles med hensyntagen til etiske og sociale forhold, der inddrages enten i form af elementer i den teknologiske løsning eller i form af overvejelser indført et projekts beslutningsgrundlag.

 

Forelæsninger, eksaminatorier og holdundervisning
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 48 timer
Flere interne bedømmere
Krav til indstilling til eksamen

Kursusattest på baggrund af aflevering og godkendelse af skriftlige opgaver

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplan på KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

Viden

 • Skelne mellem forskellige former for videnskab ud fra deres formål, metodologier, undersøgelsesteknikker og evidensstandarder
 • Forstå de teorier om videnskab og teknologi som de er blevet introduceret til, således at de er i stand til at anvende centrale begreber og teorier på nye cases og kritisk analysere relevant litteratur
 • Forstå etisk teorier og tilgange således at de kan identificere etiske begreber og problemer i nye situationer, og analysere etiske problemer med specifik reference til medicinsk etik.
 • Analysere en naturvidenskabelig argumentation

Færdigheder

 • Analysere de sæt af teorier, hypoteser m.v., der introduceres i løbet af kurset

 • Analysere videnskabelige problemstillinger

 • Formulere videnskaben som en proces

 • Formulere og give eksempler på at sundhedsvidenskabelige projekter kan indeholde både en naturvidenskabelig og en humanistisk forskningstilgang og problemstilling

 • Diskutere etiske grundbegreber og væsentlige etiske problemer
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse
 • 70
 • Eksamen
 • 48
 • I alt
 • 150