SITB18002U Sundhedsvæsenet og dets digitale infrastruktur

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Course in Organisation of Healthcare services and digital infrastructures

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk (2018-ordningen)

Kursusindhold

Dette kursus introducerer de studerende til, hvordan det danske sundhedsvæsen er organiseret og til dets digitale infrastruktur, dvs. hvordan forskellige dele af sundhedsvæsenet understøttes digitalt og teknologisk. I løbet af kurset præsenteres de studerende for basale sundhedsinformatiske begreber og til de væsentligste informations- og kommunikationssystemer samt teknologier, som bruges i sundhedsvæsenets forskellige sektorer. Kurset introducerer desuden til de sociale, etiske og politiske aspekter af digitalisering og de muligheder for indsamling, opbevaring, brug og genbrug af sundhedsdata, som den fortsatte digitalisering af sundhedsvæsenet afstedkommer. Endelig præsenterer kurset de studerende for digital videnskabelig informationssøgning.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • Redegøre for hvordan det danske sundhedsvæsen er organiseret, finansieret og styret samt for de vigtigste aktører i sundhedsvæsenets forskellige sektorer.
 • Redegøre for de forskellige sundhedsprofessionelles roller, opgaver og forankring i primær- og sekundærsektoren.
 • Redegøre for og diskutere borgerens og patientens ansvar og muligheder for at tage del i egen sundhed.
 • Redegøre for hvordan sundhedsvæsenet understøttes digitalt og teknologisk samt for sundhedsinformationssystemers opbygning.
 • Redegøre for teknikker til indsamling, analyse og brug af sundhedsdata til databaser og landsdækkende sundhedsregistre.

 

Færdigheder

 • Vurdere fordele og ulemper ved forskellige organisations- og finansieringsmodeller for et sundhedsvæsen.  
 • Forklare hvorledes sundhedsinformationssystemer kan bidrage til informationsopsamling og vidensdeling på sundhedsområdet.
 • Mestre digital videnskabelig informationssøgning samt korrekt referencehåndtering.
 • Kunne give eksempler på, forklare samt vurdere betydningen af den kontekst, data indsamles i, for kvaliteten og anvendeligheden af sundhedsdata.
 • Identificere forskellige kilder til sundhedsinformation og vurdere, til hvilke formål og problemstillinger, disse data kan anvendes.

 

Kompetence

 • Reflektere over både de muligheder og udfordringer, som øget digitalisering og dataintensivering i sundhedsvæsenet afstedkommer og selvstændigt argumentere herfor.
 • Påpege og vurdere mulige effekter af og etiske problemstillinger i forhold til digitalisering, brug og genbrug af data samt analysemetoder der anvendes på sundhedsdata.
Forelæsninger, studenterfremlæggelser, gruppearbejde, individuelle og kollaborative skriveøvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 215
 • I alt
 • 275
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Adgang til eget drev.

Ingen adgang til internettet.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

 

Viden

 • Redegøre for hvordan det danske sundhedsvæsen er organiseret, finansieret og styret samt for de vigtigste aktører i sundhedsvæsenets forskellige sektorer.
 • Redegøre for de forskellige sundhedsprofessionelles roller, opgaver og forankring i primær- og sekundærsektoren.
 • Redegøre for og diskutere borgerens og patientens ansvar og muligheder for at tage del i egen sundhed.
 • Redegøre for hvordan sundhedsvæsenet understøttes digitalt og teknologisk samt for sundhedsinformationssystemers opbygning.
 • Redegøre for teknikker til indsamling, analyse og brug af sundhedsdata til databaser og landsdækkende sundhedsregistre.

 

Færdigheder

 • Vurdere fordele og ulemper ved forskellige organisations- og finansieringsmodeller for et sundhedsvæsen.  
 • Forklare hvorledes sundhedsinformationssystemer kan bidrage til informationsopsamling og vidensdeling på sundhedsområdet.
 • Mestre digital videnskabelig informationssøgning samt korrekt referencehåndtering.
 • Kunne give eksempler på, forklare samt vurdere betydningen af den kontekst, data indsamles i, for kvaliteten og anvendeligheden af sundhedsdata.
 • Identificere forskellige kilder til sundhedsinformation og vurdere, til hvilke formål og problemstillinger, disse data kan anvendes.

 

Kompetence

 • Reflektere over både de muligheder og udfordringer, som øget digitalisering og dataintensivering i sundhedsvæsenet afstedkommer og selvstændigt argumentere herfor.
 • Påpege og vurdere mulige effekter af og etiske problemstillinger i forhold til digitalisering, brug og genbrug af data samt analysemetoder der anvendes på sundhedsdata.