SFOK20007U Folkesundhedsvidenskabeligt projektdesign

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Public health project planning

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - valgfrit element

MSc in Global Health - Danish-languaged elective course

Kandidatuddannelsen i Sundhed og Informatik - valgfrit element

Kursusindhold

Dette kursus har til formål at opøve studerendes evner til at fremtænke, udvikle, gennemføre, og formidle folkesundhedsvidenskabelige projekter. Med udgangspunkt i kandidatspecialet, vil de studerende i løbet af kurset få redskaber til at reflektere over og tilrettelægge processen. Kurset er tiltænkt studerende, der er eller skal i gang med at skrive deres speciale på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at have opnået nedenstående viden, færdigheder og kompetencer.

Viden

 • Kende til tidsstyringsredskaber
 • Forstå et folkesundhedsvidenskabeligt projekts hovedfaser
 • Kende til skriveteknikker og metoder

 

Færdigheder

 • Præsentere projektideer og problemformulering
 • Vurdere andres ideer og problemformulering
 • Udarbejde en tidsplan
 • Samarbejde med andre specialeskrivere med henblik på at støtte hinandens projektproces, herunder brug af peer-feedback metoder
 • Reflektere over projektprocessen

 

Kompetencer

 • Selvstændigt at lede sit projekt
 • Selvstændigt at formidle sit projekt

Tekster

Video og andet internetbaseret materiale

Studerende skal være indskrevet på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, MSc in Global Health eller kandidatuddannelsen på Sundhed og Informatik og have gennemført mindst 60 ECTS point af uddannelsen.
Forelæsning, holdtimer
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Studiegrupper
 • 20
 • I alt
 • 134
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kurset bestås gennem aktiv kursusdeltagelse, herunder aflevering af projektplan og deltagelse i peer-feedback.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Kriterier for bedømmelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have opnået nedenstående viden, færdigheder og kompetencer.

Viden

 • Kende til tidsstyringsredskaber
 • Forstå et folkesundhedsvidenskabeligt projekts hovedfaser
 • Kende til skriveteknikker og metoder

 

Færdigheder

 • Præsentere projektideer og problemformulering
 • Vurdere andres ideer og problemformulering
 • Udarbejde en tidsplan
 • Samarbejde med andre specialeskrivere med henblik på at støtte hinandens projektproces, herunder brug af peer-feedback metoder
 • Reflektere over projektprocessen

 

Kompetencer

 • Selvstændigt at lede sit projekt
 • Selvstændigt at formidle sit projekt