SFOB20018U Psykologi og sundhedskommunikation (Udbydes fra efteråret 2022)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Psychology and Health Communication

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Faget omfatter introduktion til almen psykologi, sundhedspsykologi og sundhedskommunikation.

Formålet er, at de studerende tilegner sig tilstrækkelig viden om psykologi, og sundhedskommunikation til, at de kan medinddrage disse fagområder i analyser af folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger og i udviklingen af tiltag inden for forebyggelse og behandling.

Målbeskrivelser

Efter at have gennemført kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • beskrive og redegøre for basale begreber, metoder og teorier inden for almen psykologi, udviklingspsykologi, socialpsykologi, klinisk psykologi, sundhedspsykologi og sundhedskommunikation;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de dele af ovenstående fagområder, som er særligt centrale for folkesundhedsvidenskaben;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de psykologiske metoder, begreber og teorier, som er særligt relevante i folkesundhedsvidenskaben.

 

Færdigheder:

 • demonstrere overblik over pensum og evne til at identificere relevante pensumområder i forhold til folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger og udviklingen af tiltag inden for forebyggelse og behandling;
 • demonstrere evne til selvstændigt at integrere og reflektere over fagets fagområder og problemstillinger og deres relation til andre fagområder inden for folkesundhedsvidenskaben;
 • demonstrere færdigheder i at kommunikere på baggrund af psykologisk empiri samt psykologiske begreber og teorier.

 

Kompetencer:

 • tilegne sig ny psykologisk viden;
 • tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold til folkesundhedsvidenskabelig forskning, kommunikation og tiltag inden for forebyggelse og behandling.
Forelæsninger og holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 39
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 158
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
3 timers skriftlig eksamen i KUs eksamenshus.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende programmer ved eksamen i KUs eksamenshus udover standardprogrammerne:

MathType -formelprogram
SAS – Statistikprogram
STATA – Statistikprogram
Adgang til Karnov – Lovsamling
Adgang til Virmik
Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende med udgangspunkt i kursuslitteratur kunne:

Viden:

 • beskrive og redegøre for basale begreber, metoder og teorier inden for almen psykologi, udviklingspsykologi, socialpsykologi, klinisk psykologi, sundhedspsykologi og sundhedskommunikation;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de dele af ovenstående fagområder, som er særligt centrale for folkesundhedsvidenskaben;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de psykologiske metoder, begreber og teorier som er særligt relevante i folkesundhedsvidenskaben.
   

Færdigheder:

 • demonstrere overblik over pensum og evne til at identificere relevante pensumområder i forhold til folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger og udviklingen af tiltag inden for forebyggelse og behandling;
 • demonstrere evne til selvstændigt at integrere og reflektere over fagets fagområder og problemstillinger og deres relation til andre fagområder inden for folkesundhedsvidenskaben;
 • demonstrere færdigheder i at kommunikere på baggrund af psykologisk empiri samt psykologiske begreber og teorier.
   

Kompetencer:

 • tilegne sig ny psykologisk viden;
 • tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold for folkesundhedsvidenskabelig forskning, kommunikation og tiltag inden for forebyggelse og behandling.