SFOB20010U Organisationsanalyse og videnskabsteori (Udbydes fra efteråret 2021)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Organisation Analysis and Philosophy of Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Faget omfatter en introduktion til folkesundhedsvidenskabelig organisationsanalyse belyst fra et videnskabsteoretisk perspektiv. Kurset gennemgår epistemologiske og ontologiske positioner og bruger dem til at analysere organisationsanalytiske emner og tekster og den rolle forskellige ideer om medicinsk og folkesundhedsvidenskabelig evidens har for sundhedsvæsenets praksis.

Målbeskrivelser

Målet er, at den studerende kender til videnskabsteoretiske positioner og deres betydning for, hvordan organisatorisk samspil analyseres. Det skal bidrage til, at den studerende ser sig i stand til selvstændigt at analysere folkesundhedsvidenskabeligt relevante organisatoriske problemstillinger, herunder som de fremstår eksplicit og implicit i videnskabelige tekster.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • gøre rede for udvalgte videnskabsteoretiske positioner;
 • gøre rede for udvalgte organisationsanalytiske positioner;
 • redegøre for forskelle i grundantagelser i udvalgte tilgange til organisationsanalyse og arbejdet med folkesundhed i bred forstand.

 

Færdigheder

 • påpege og argumentere for implikationerne af forskellige videnskabsteoretiske retninger for typen af organisationsanalytisk indsigt og tilgange til arbejdet med folkesundhed;
 • identificere og diskutere grundantagelser om organisationsanalytiske og folkesundhedsvidenskabelige emner. 

 

Kompetencer

 • præsentere selvstændige indsigter og velbegrundede refleksioner
  i forhold til det emne, der diskuteres;
 • forholde sig refleksivt til konkrete organisationsstudier og videnskabsteoretiske positioner.

Et kompendium og tilvalgsmuligheder i Absalon. Lejlighedvis vil en bog eller dele af en bog kunne indgå i pensum 

Forelæsninger og holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 145
 • Eksamen
 • 16
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Individuel eksamen.
Der udleveres tekster, som skal analyseres.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • gøre rede for udvalgte videnskabsteoretiske positioner;
 • gøre rede for udvalgte organisationsanalytiske positioner;
 • redegøre for forskelle i grundantagelser i udvalgte tilgange til organisationsanalyse og arbejdet med folkesundhed i bred forstand.

 

Færdigheder

 • påpege og argumentere for implikationerne af forskellige videnskabsteoretiske retninger for typen af organisationsanalytisk indsigt og tilgange til arbejdet med folkesundhed;
 • identificere og diskutere grundantagelser om organisationsanalytiske og folkesundhedsvidenskabelige emner. 

 

Kompetencer

 • præsentere selvstændige indsigter og velbegrundede refleksioner
  i forhold til det emne, der diskuteres;
 • forholde sig refleksivt til konkrete organisationsstudier og videnskabsteoretiske positioner.