SFOB20007U Demografi (Udbydes fra foråret 2021)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Demography

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Fagets mål er at give de studerende grundlæggende viden om demografiske begreber og metoder og om de vigtigste demografiske kendsgerninger og udviklingslinier. Det drejer sig om fødsel, giftermål, vandringer og død, studeret alders-, køns- og kalendertidsspecifikt og stratificeret geografisk. Adfærdsmæssige, socioøkonomiske og biologiske determinanter indgår i den analytiske demografi og berøres kort i kurset.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at

Have opnået følgende viden

 • redegøre for demografiske principper som udtrykt i værktøjerne Lexis-diagram, overlevelsestavle, aldersspecifikke rater og distinktionen mellem periodesynspunktet og kohortesynspunktet;
 • kende til danske demografiske datakilder;
 • en vis paratviden om de danske og internationale demografiske kendsgerninger, udviklingstendenser og de almindeligst forekommende forklaringsmodeller.

 

Have opnået følgende færdigheder

 • læse og forstå i detaljer demografiske videnskabelige artikler, i det omfang de hviler på de værktøjer, som kurset behandler;
 • erfaring med anvendelse af kilder som Danmarks Statistiks Statistikbank.

 

Have opnået følgende kompetencer

 • benytte disse kilder og værktøjer til at løse konkrete demografiske problemstillinger af typer, som forventeligt vil være almindeligt forekommende i mange arbejdsfunktioner i f.eks. offentlig forvaltning;

 

"Basal Demografisk Metode", kompendium af Michael Væth, Århus Universitet, tilgængeliggøres på Absalon.
Lisbeth B. Knudsen (2016). Introduktion til demografisk metode, 3. udgave. Syddansk Universitetsforlag.
og supplerende tidsskriftartikler, som udleveres.

Forelæsninger og øvelsestimer (dels opgaveregning, dels IT-øvelser med tilgang til Danmarks Statistiks Statistikbank).
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 92
 • Eksamen
 • 16
 • I alt
 • 138
Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
48-timers skriftlig hjemmeopgave, som udarbejdes individuelt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensumlitteraturen og undervisningen:

Demonstrere at have opnået følgende viden

 • demografiske principper som udtrykt i værktøjerne Lexis-diagram, overlevelsestavle, aldersspecifikke rater og distinktionen mellem periodesynspunktet og kohortesynspunktet;
 • kende til danske demografiske datakilder;
 • en vis paratviden om de danske og internationale demografiske kendsgerninger, udviklingstendenser og forklaringsmodeller;
   

Demonstrere at have opnået følgende færdigheder

 • benytte disse kilder og værktøjer til at løse konkrete demografiske problemstillinger af typer, som forventeligt vil være almindeligt forekommende i mange arbejdsfunktioner i f.eks. offentlig forvaltning;
 • læse og forstå i detaljer demografiske videnskabelige artikler, i det omfang de hviler på de værktøjer, som kurset behandler;
 • erfaring med anvendelse af kilder som Danmarks Statistiks Statistikbank.
   

Demonstrere at have opnået følgende kompetencer

 • benytte disse kilder og værktøjer til at løse konkrete demografiske problemstillinger af typer, som forventeligt vil være almindeligt forekommende i mange arbejdsfunktioner i f.eks. offentlig forvaltning;
 • læse og forstå i detaljer demografiske videnskabelige artikler, i det omfang de hviler på de værktøjer, som kurset behandler.