SFOB20004U Epidemiologi 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Epidemiology 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset giver en generel introduktion til epidemiologi, med fokus på karakteristika og styrker/svagheder ved de væsentligste epidemiologiske designs. Kurset forbereder den studerende på kurset 'Epidemiologi 2' på BA-uddannelsens 2. semester.

Målbeskrivelser

Målet med kurset er at den studerende skal kunne forstå, gengive, kritisk vurdere og diskutere de væsentligste epidemiologiske designs. Efter endt kursus forventes den studerende at:

Viden:

 • Kende til karakteristika ved de væsentligste epidemiologiske studiedesigns
 • Kende til styrker/svagheder ved de væsentligste epidemiologiske studiedesigns

 

Færdigheder:

 • Kunne forstå karakteristika og styrker/svagheder ved de væsentligste epidemiologiske studiedesigns
 • Kunne gengive karakteristika og styrker/svagheder ved de væsentligste epidemiologiske studiedesigns

 

Kompetencer:

 • Kunne vurdere om et epidemiologiske design er passende til at belyse en given problemstilling
 • Kunne diskutere hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s), der er passende til at belyse en given problemstilling

Lærebog, forelæsningsslides, artikler, øvelsesopgaver, videoer mm. Lærebogen skal købes, mens øvrigt materiale kan tilgås via Absalon.

Forelæsninger og holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 5
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 48
 • Eksamen
 • 6
 • I alt
 • 69
Skriftlig
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 6 timer
Prøveformsdetaljer
Udlevering af artikel i Digital Eksamen 24 timer før 6 timers skriftlig individuel eksamen i Digital Eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

AI/LLM’s can be used as an aid for the exam. It is the responsibility of the student to ensure the accuracy, integrity, and originality of the text, including ensuring that the text is not factually incorrect, plagiarized, or contains copyrighted material. AI/LLM’s may not be used as an actual author or a scientific source cf. Vancouver Guidelines. 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren bestået, skal den studerende kunne demonstrere

Viden:

 • Kendskab til epidemiologiske studiedesigns
 • Kendskab til styrker/svagheder ved epidemiologiske studiedesigns

 

Færdigheder:

 • Forståelse for styrker/​svagheder ved epidemiologiske studiedesigns
 • Gengivelse af styrker/​svagheder ved epidemiologiske studiedesigns

 

Kompetencer:

 • Kritisk vurdering af om et epidemiologiske design er passende til at belyse en given problemstilling
 • Diskusion af hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s), der er passende til at belyse en given problemstilling