SFOA09089U  Socialepidemiologi og folkesygdomme

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Social Epidemiology and Public Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset omfatter en introduktion til de vigtigste folkesygdomme/folkesundhedsproblemer i Danmark, en introduktion til hvorledes man kan måle og definere sygdom, den sociale ulighed i helbred, sammenhængen mellem sundhedsadfærd og helbred samt sammenhængen mellem sociale relationer og helbred. Kurset indeholder også en kort introduktion til epidemiologisk metode. I kursets holdundervisning lægges vægt på læsning og forståelse af videnskabelige artikler indenfor fagets emner, herunder epidemiologiske grundbegreber.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at  kunne:

Viden:

 • Beskrive de vigtigste folkesygdomme, samt beskrive udbredelsen heraf i Danmark;
 • Beskrive sygdomsbegrebet og kende forskellige måder hvorpå man kan definere og måle sygdom;
 • Beskrive begrebet social ulighed og dets betydning for sundhed og sygdom;
 • Beskrive sundhedsadfærdsbegrebet, samt beskrive fordelingen og ændringer i sundhedsadfærd i befolkningen og sundhedsadfærdens betydning for sundhed og sygdom;
 • Beskrive begrebet sociale relationer samt de sociale relationers betydning for sundhed og sygdom.

 

Færdigheder:

 • Læse og forholde sig kritisk til videnskabelige artikler indenfor fagets område, herunder epidemiologiske grundbegreber.

Rikke Lund, Ulla Christensen, Lars Iversen

Medicinsk Sociologi – Sociale faktorers betydning for befolkningens helbred.

Munksgaard Danmark, 2011

Øvrigt materiale, herunder videnskabelige artikler til brug i holdundervisningen, vil ligge i kursusrummet i Absalon.

Forelæsninger og holdundervisning.
Skriftlig
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Ved gruppepræsentationer i holdtimerne vil såvel undervisere samt medstuderende give mundtlig feedback.

Ved en lille øvelse i skriftlig formulering midtvejs i semestret, hvor de studerende får en forsmag på kursusattesten, skal de studerende give hinanden mundtlig feedback.

Består man i første omgang ikke sin kursusattest ved kursets afslutning, gives skriftlig feedback fra kursusleder, og man får mulighed for at genaflevere samme opgave.

Point
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering, 6 timer
Faget evalueres efter 1. semester med kursusattest på baggrund af godkendt
skriftlig gennemgang af videnskabelig artikel og indgår efter 2. semester
i projektopgave sammen med fagene Sociologi og Forebyggelse og Sundhedsfremme.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https://intranet.ku.dk/folkesundhedsvidenskab_ba/Eksamen/Eksamens-planer/Sider/default.aspx

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https://intranet.ku.dk/folkesundhedsvidenskab_ba/Eksamen/Eksamens-planer/Sider/default.aspx

Kriterier for bedømmelse

For at opnå en kursusattest for godkendt skriftlig gennemgang
af videnskabelig artikel efter 1.semester skal den studerende
med udgangspunkt i en videnskabelig artikel kunne:

Viden:

 • redegøre for det videnskabelige rationale for artiklens problemstilling;
 • forklare og med egne ord beskrive metode og materiale samt de resultater, der beskrives i artiklen.

 

Færdigheder:

 • bedømme og diskutere disse resultater samt artiklens folkesundhedsvidenskabelige relevans.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 29
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse
 • 83
 • Eksamen
 • 6
 • I alt
 • 138