SFOA09014U  Introduktion til epidemiologi

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Introduction to Epidemiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Faget omfatter en generel introduktion til epidemiologi med en gennemgang af de basale begreber og designtyper, der anvendes inden for faget.

Målbeskrivelser

Målet er, at den studerende tilegner sig epidemiologisk indsigt og færdigheder med henblik på at kunne gengive, forklare, bedømme og kritisere videnskabelige artikler på sundhedsområdet, samt at lægge grunden for den specialiserede epidemiologiundervisning på kandidatdelen.

Efter kurset forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Beskrive karakteristika ved epidemiologiske studiedesigns, herunder primært case-kontrol-, kohorte-, interventions- og tværsnitsundersøgelser;
 • Redegøre for det epidemiologiske årsagsbegreb;
 • Beskrive epidemiologiske fejlkilder, herunder confounding og bias;
 • Beskrive det epidemiologiske fænomen effektmålsmodifikation.

 

Færdigheder:

 • Beregne epidemiologiske frekvens- og associationsmål, samt population attributable fractions;
 • Forstå og vurdere hvordan, hvornår og i hvilken retning systematiske fejl kan skævvride resultaterne af epidemiologiske undersøgelser;
 • Bedømme hvorvidt effektmålsmodifikation forekommer i epidemiologiske undersøgelser.

 

Kompetencer:

 • Læse og kritisk vurdere epidemiologiske undersøgelser;
 • Analysere, fortolke og diskutere frekvens- og associationsmål, samt population attributable fractions.

Lærebogen + et kompendium som kan købes i bogladen.

Forelæsninger og holdundervisning

Kurset indeholder eksamenstræning, hvor en tidligere eksamensopgave besvares gruppevis. Disse besvarelser sendes til kursusansvarlig, som giver mundtlig feedback, herunder eksempler på hvad en god besvarelse kan indeholde.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4-timers skriftlig pc-eksamen med bedømmelse efter 7-trinsskalaen og ekstern censur. Eksamensopgaven består af en række spørgsmål til en epidemiologisk artikel, og denne artikel bliver frigivet via Absalon 24 timer inden eksamensstart.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt til eksamen, men ingen kontakt til omverden i form af netadgang, mobiltelefon eller lignende.

Adgang til følgende programmer ved eksamen på Peter Bangs Vej udover standardprogrammerne:

MathType -formelprogram
USB-nøgle
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet. Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Beskrive karakteristika ved epidemiologiske studiedesigns, herunder primært case-kontrol-, kohorte-, interventions- og tværsnitsundersøgelser;
   
 • Redegøre for det epidemiologiske årsagsbegreb;
   
 • Beskrive epidemiologiske fejlkilder, herunder confounding og bias;
   
 • Beskrive det epidemiologiske fænomen effektmålsmodifikation.


Færdigheder:

 • Beregne epidemiologiske frekvens- og associationsmål, samt population attributable fractions;
   
 • Forstå og vurdere hvordan, hvornår og i hvilken retning systematiske fejl kan skævvride resultaterne af epidemiologiske undersøgelser;
   
 • Bedømme hvorvidt effektmålsmodifikation forekommer i epidemiologiske undersøgelser.


Kompetencer:

 • Kritisk fortolke epidemiologiske resultater;
   
 • Kritisk vurdere epidemiologiske fejlkilder.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 159
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206