SFOA09011U  Erhvervsorienteret projektforløb (MSc)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Internship (MSc)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Kursusindhold

Formålet med projektforløbet er at give den studerende indsigt i arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser på arbejdspladser, der er relevante for nyuddannede kandidater i folkesundhedsvidenskab. Formålet er desuden at give den studerende mulighed for at afprøve sin viden og sine færdigheder og kompetencer i en jobsituation, som ligner den, der tilbydes nyuddannede kandidater i folkesundhedsvidenskab.

 

På kandidatdelen kan et erhvervsorienteret projektforløb afløse 10, 15, 20 eller 30 ECTS-point. For erhvervsorienterede projektforløb svarer ét ECTS-point til at den studerende skal være på praktikstedet i minimum 18,5 timer. I et erhvervsorienteret projektforløb på 20 ECTS skal den studerende således som minimum være på praktikstedet i alt 20*18,5 timer = 370 timer. Den studerende vælger selv om hun/han vil være på praktikstedet fuld tid (f.eks. 37 timer/uge i 10 uger), nedsat tid (f.eks. 30 timer /uge i 12,33 uger) eller varierende (f.eks. 37 timer/uge i de første 6 uger, og herefter 7,4 uger med 20 timer/uge).

 

Erhvervsorienteret projektforløb kan udføres af 1, 2 eller 3 studerende.
Se nedenstående oversigt for sideantal i opgaven og vejledningstimer:

Antal studerende

Antal ECTS

Maksimalt omfang af normalsider

Vejledningsnorm i timer i alt

Vidensgrundlag

1

10

10

10

10 videnskabelige artikler/referencer

2

10

15

12

10 videnskabelige artikler/referencer

3

10

20

12

10 videnskabelige artikler/referencer

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • demonstrere at have opnået viden om den pågældende arbejdsplads og dens opgaver.

 

Færdigheder

 • beskrive kort og informativt det pågældende arbejdssted og dets opgaver;

 • beskrive kort og informativt den studerendes opgaver i erhvervsforløbet;

 • beskrive løsningen af en eller flere hovedopgaver, som den studerende har gennemført.

 

Kompetencer

 • bedømme anvendelsesmuligheder af den studerendes folkesundhedsvidenskabelige kompetencer til løsning af opgaverne på arbejdsstedet;
 • diskutere folkesundhedsvidenskabelige relevante overvejelser omkring arbejdsstedet og de opgaver, den studerende har gennemført.
Vejledning og projektforløb.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
En projektopgave efter det erhvervsorienterede forløb skal rumme:

1. En kort beskrivelse af arbejdsstedet
2. En kort oversigt over de opgaver, man som projektstuderende har arbejdet med
3. En folkesundhedsvidenskabelig refleksion over hele eller dele af forløbet og dets opgaver

Der er ikke bestemte krav til opbygning af projektopgaven, men opbygningen kan oftest med fordel afspejle de nævnte tre punkter. Opgaven bør udover teksten omfatte referencer og/eller pensumliste. Der skal som hovedregel ikke være bilag, men i specielle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at vedlægge et bilag, fx et vigtigt dokumentationsmateriale som den studerende har produceret i løbet af projektforløbet.

Se også kursusindhold ift. sideantal og referencer.

Kravet om individualisering af skriftlige opgaver indebærer, at der skal redegøres for hvilken studerende, der har været hovedansvarlig for hvilket afsnit. Denne opdeling skal følge en meningsbærende inddeling af opgaven i fx afsnit og underafsnit. Op til 1/3 af opgaven må være udarbejdet med kollektivt ansvar, hvilket oplagt kan være indledning og konklusion. Ansvarsfordelingen skrives på en separat side, der indgår i opgaven, men ikke tæller med i anslag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplanen

Reeksamen

Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse

For at bestå forventes den studerende at kunne:

Viden

 • demonstrere at have opnået viden om den pågældende arbejdsplads og dens opgaver.

 

Færdigheder

 • beskrive kort og informativt det pågældende arbejdssted og dets opgaver;

 • beskrive kort og informativt den studerendes opgaver i erhvervsforløbet;

 • beskrive løsningen af en eller flere hovedopgaver, som den studerende har gennemført.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 185
 • Vejledning
 • 10
 • Eksamen
 • 80
 • I alt
 • 275