SFOA09010U  Forebyggelse og Sundhedsfremme

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Disease Prevention and Health Promotion

Uddannelse

Bachelor i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Faget omfatter:

 • gennemgang af typiske problemstillinger omkring defintion, vidensområde og analysetyper indenfor sygdomsforebyggelse
 • beskrivelse af det politiske landskab omkring sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • gennemgang af teori og strategi for sygdomsforebyggelse;
 • eksempler på forebyggelse af specifikke helbredsproblemer og adfærdsformer i specifikke befolkningsgrupper og lokale arenaer;
 • gennemgang af adfærdsteori og kommunikation indenfor feltet omkring sygdomsforebyggelse;
 • inddragelse af etiske principper i sygdomsforebyggelse;
 • indføring i registerforskning og deres rolle i sygdomsforebyggelse i Danmark.
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • kende til organiseringen af sygdomsforebyggelse i Danmark;
 • beskrive de vigtigste strategier og politikker for sygdomsforebyggelse;
 • forklare centrale begreber inden for sygdomsforebyggelse;
 • kende teoretiske og strategieks planlægningsmodeller for forebyggelsesindsatser lokalt og globalt.

 

Færdigheder:

 • beskrive og analysere de vigtigste strategier og politikker for sygdomsforebyggelse;
 • beskrive etiske og politiske aspekter af centrale forebyggelsesindsatser lokalt og globalt.

 

Kompetence:

 • reflektere over gængse problemstillinger indenfor forebyggelse i Danmark;
 • bidrage nuanceret til debatter indenfor typiske danske forebyggelsestemaer.

Vallgårda, Diderichsen og Jørgensen, Sygdomsforebyggelse, Munksgaard 2014

Forelæsninger og holdundervisning, 14 moduler á 4 timer (2 forelæsninger og 2 holdtimer, med få undtagelser).
Derudover to moduler med hhv. en demonstration af en kursusattest (midtvejs i kurset), og en evaluerings-og spørgetime som kursusafslutning.
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 6 timer
Faget evalueres efter 1. semester med kursusattest på baggrund af godkendt kursusprøve. Kurset bestås med godkendelse af kursusattest.

Kurset indgår endvidere i 2. semester i projektopgave sammen med fagene Social epidemiologi & Folkesygdomme i Danmark og Sociologi.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet

Kriterier for bedømmelse

Ved kursusprøven skal den studerende for at bestå:

Viden:

 • udtrykke viden om begreber fra sygdomsforebyggelse til at uddybe en relevant folkesundhedsvidenskabelig problemstilling i et givet eksempel;

Færdigheder:

 • have færdigheder til at anvende organiseringen af sygdomsforebyggelse i Danmark korrekt i et givet eksempel;

Kompetence:

 • have kompetencer til at diskutere og argumentere for sygdomsforebyggelse i Danmark som ud fra kursusmålbeskrivelsen i relation til i et givet eksempel.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 33
 • Holdundervisning
 • 26
 • Forberedelse
 • 141
 • Eksamen
 • 6
 • I alt
 • 206