SFABB1011U Grundlæggende farmakologi og lægemiddelstoffers biotilgængelighed

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Fundamental Pharmacology and Bioavailability of Drugs

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin - begrænset valgfrit
Bacheloruddannelsen i medicinalkemi - obligatorisk

Valgfrit for studerende på natur-, sundheds- og teknisk videnskabelige uddannelser.

Kursusindhold

Kurset giver de studerende indsigt i grundlæggende farmakokinetiske (PK) og farmakodynamiske (PD) termer og principper med vægt lagt på processer relateret til absorption, distribution, metabolisme og ekskretion (ADME) samt lægemiddelstoffers biotilgængelighed.

I forelæsningerne gives en indføring i en række grundlæggende PK begreber med hovedvægt lagt på ADME-egenskaber. Desuden gives en grundlæggende indføring i PD begreber med vægt lagt på forståelse af receptorer som lægemiddeltargets, herunder agonisme og antagonisme samt en gennemgang af de vigtigste fysisk-kemiske egenskaber for lægemiddelindholdsstoffet og processer, som har betydning for targeting og biotilgængelighed.

I klassetimerne arbejder de studerende med beregningsopgaver, der supplerer forelæsningerne inden for PKPD og biotilgængelig. Kurset indholder også eksperimentelle farmakologiske øvelse/demonstrationer, som illustrerer receptorfarmakologi.

Målbeskrivelser

 

Efter endt kursus forventes den studerende at have:

Viden

 • opnået viden om og en forståelse for de vigtigste begreber relateret til grundlæggende farmakologi og biotilgængelighed
 • opnået viden om udvalgte lægemidler og lægemiddelstoffer samt om betydningen af farmakologiske parametre og biotilgængelighed i relation til lægemiddeludviklingsprocessen

 

Færdigheder

 • foretage beregninger og vurderinger af udvalgte parametre, der indgår i PD, PK og ADME problemstillinger på baggrund af eksperimentelle og kliniske data

 

Kompetencer

 • formidle viden/​​information om biotilgængelighed samt PKPD egenskaber for udvalgte lægemiddelstoffer både skriftligt og mundtligt
 • Rang, Dale, Ritter, Flower & Henderson: Pharmacology, 7th ed., Churchill Livingstone 2012

 • Rowland, M. & Tozer, T.N.: Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. Concepts and Applications, 4th ed., Lippincott, Williams & Wilkins, 2011

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har bestået teoretiske kurser i organisk kemi (mindst 7,5 ECTS) og biokemi (mindst 7,5 ECTS) på bachelorniveau.
27 forelæsninger á 45 min.
15 klasselektioner á 45 min.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 27
 • Holdundervisning
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere viden om og en forståelse for de vigtigste begreber relateret til grundlæggende farmakologi og biotilgængelighed

 

Færdigheder

 • gennemføre beregninger, analyser og vurderinger af parametre, der indgår i PD, PK og ADME problemstillinger på baggrund af eksperimentelle og kliniske data
 • formidle viden/​​information om biotilgængelighed samt PKPD egenskaber for udvalgte lægemiddelstoffer både skriftligt og mundtligt

 

Kompetencer

 • håndtere betydningen af et lægemiddelstofs fysisk-kemiske egenskaber i relation til optimering af dets biotilgængelighed
 • anvende alle de for farmakologien relevante begreber, metoder og sammenhænge korrekt i relation til de stillede opgaver