SASB17001U Husdyrs anatomi og fysiologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Domestic Animal Anatomy and Physiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

 

I kurset bliver følgende formidlet:
- Grundlæggende anatomi og fysiologi (90 %)
- Faglige informationskilder (10 %)

Kurset fokuserer på at bibringe de studerende en samlet opfattelse af husdyrskroppen og organernes struktur (anatomi) og funktion (fysiologi) hvad angår bevægelseapparatet (knogler, led, muskler), nervesystemet, respirationsorganerne, kredsløbet, fordøjelsessystemet, ekskretionsorganerne og reproduktionsorganerne.

Kurset indeholder specifikke demonstrationer af organerne i bryst- og bughule samt i hovedet, og afsluttes med praktiske øvelser i heldyrstopografi (situs viscerum), hvor organernes indbyrdes leje opsummeres og sammenlignes mellem dyrearterne.

Mere specifikke emner inkluderer:

 • Grundlæggende væv og kropshulernes anatomi og fysiologi
 • Bevægeapparatets anatomi og fysiologi
 • Knogler, nervesystemet og sanseorganers anatomi og fysiologi
 • Cirkulationssystemets anatomi og fysiologi
 • Det lymfatiske systems anatomi og fysiologi
 • Fordøjelsessystemets anatomi og fysiologi, herunder, lever og syrebasebalance
 • Respirationssystemets anatomi og fysiologi
 • Hud og hudorganernes anatomi og fysiologi, herunder laktation
 • Urinorganernes anatomi og fysiologi
 • Reproduktionsorganernes anatomi og fysiologi
 • Histologi


Der vil være fokus på forskelle mellem dyrearterne, samt komparative indgangsvinkler som omfatter både pattedyr (inkl. produktionsdyr (f.eks. svin, får, køer), heste og kæledyr (f.eks. hund og kat)).

Kurset indeholder også teoretisk-praktiske øvelser i bevægeapparatet, respirations-, kredsløbs-, muskel-, nerve- og vomfysiologi.

Sideløbende med undervisningen arbejder de studerende med cases og quizzes som er relateret til faglige informationskilder.

 

Målbeskrivelser

Det er målsætningen at give de studerende en holistisk og detaljeret forståelse af kroppens mikroskopiske og makroskopiske opbygning og funktion hos forskellige dyrarter. Kurset henvender sig til studerende, der specialiserer sig i husdyrproduktion og familiedyr (hund, kat, hest, svin, får, køer) og danner den nødvendige basis for gennemførelse af efterfølgende kurser.

Efter at have afsluttet kurset vil den studerende være i stand til:

Viden
- At kunne demonstrere forståelse for grundlæggende anatomiske og fysiologiske principper, blandt dem dyrenes udvikling.

Færdigheder
- At beskrive kroppens makroskopiske og mikroskopiske opbygning samt fysiologiske funktion hos forskellige dyr tilpasset forskellig føde og levevilkår på et detaljeret og holistisk niveau.
- At være i stand til at anvende praktisk viden til at løse fysiologiske problemer.
- At kunne demonstrere viden om helkropps biologi fra relevante anatomiske og fysiologiske aspekter.

Kompetencer
- At være i stand til at identificere eller integrere relevante videnskabelige informationer i problemløsninger.
- At søge relevante faglige informationskilder, og være kildekritisk.

Kompetencer inden for grundvidenskab:
- At forstå den overordnede struktur og funktion af flere dyrearterne f.eks. huspattedyr og produktionsdyr.
- At kunne forklare biologiske emner til kolleger ved korrekt anvendelse af fysiologisk og anatomisk terminologi.

Kompetencer inden for teknologi og produktion:
- At være i stand til at forstå, vurdere og videre studere emner som dyrenes ernæring og vækst.
- At demonstrere viden om husdyrenes reproduktion.

Kompetencer inden for etik og værdier:
- At have kendskab til dyrenes trivsel samt begrænsninger og velfærd under forskellig betingelser.
- At være i stand til at kunne forklare generelt hvordan dyr reproducerer sig selv og det fysiologiske grundlag for hvordan det kan manipuleres til fordel for dyr, husdyravlere og samfundet

Ændret 31. juni 2018 til:

Fysiologi bog:

- Constanzo, L.S.: Physiology. Latest edition with student consult online access, Elsevier. Print book ISBN: 9781455708475; eBook ISBN: 9781455728138.

- ”Humanbiologi – en grundbog” af Warberg og Kjær

 

Anatomi bøger:

- Colville, T., Bassert, J. (2015): Clinical Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians. 3.e udgave ISBN: 9780323227933

- Berg, L.C. , Hansen, A, (2005): Kompendium i Husdyranatomi, Samfundslitteratur, KVL-bogladen    

 

 

SBIB10125U Cellebiologi
SKEB10077U Biokemi 1
SASA10141U Dyr, mennesker og samfund
Kurset består af forelæsninger; elektroniske (In Silico), teoretiske og praktiske øvelser; organdemonstrationer samt gruppearbejde og caseopgaver. Kurset starter med vejledende forelæsninger som suppleres med øvelser, omfattende demonstrationer og opgaveløsning inden for de vigtigste aspekter. Forelæsninger og øvelser udgør den skemalagte modulundervisning.
Begge delprøver (Anatomi og Fysiologi) skal bestås, for at eksamen er bestået
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 82
 • Forberedelse (anslået)
 • 271
 • Teoretiske øvelser
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 412
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen udgøres af en skriftlig eksamen i anatomi (2 timer) og i fysiologi (2 timer). Vægtning: anatomi 50 % + fysiologi 50 %
Begge delprøver (Anatomi og Fysiologi) skal bestås, for at eksamen er bestået
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse af 80% af de fysiologi øvelser, 80% af de anatomi organdemonstrationer og de caseopgaver i anatomi, som stilles i forbindelse med kursus.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen men ved færre end 11 studerende, afholdes mundtlig eksamen.

Indstillingskrav til eksamen skal også være opfyldt ved deltagelse i reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

1) At beskrive kroppens makroskopiske opbygning samt fysiologiske funktion hos forskellige dyr tilpasset forskellig føde og levevilkår med hensyn til både forskellige udviklingsstadier og på et detaljeret og holistisk niveau.
2) At kunne forstå betingelse og begrænsninger for optimal præstation og dyrenes velfærd under diverse levevilkår.
3) At kunne demonstrere viden om reproduktionsbiologi fra et teoretisk og praktisk udgangspunkt inkluderende relevante anatomiske og fysiologiske aspekter
4) At være i stand til at identificere eller integrere relevante videnskabelige informationer i problemløsninger.
5) At forstå den overordnede struktur og funktion af flere dyrearterne f.eks. huspattedyr og produktionsdyr.
6) At kunne forklare biologiske emner ved korrekt anvendelse af fysiologisk og anatomisk terminologi.