NVIRKNBIBA Virksomhedsprojekt - hovedvejleder fra Niels Bohr Institutet 15 eller 30 ECTS

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Project in Practice - main supervisor from the Niels Bohr Institute 15 or 30 ECTS

Uddannelse

Se din uddannelsesside på KUnet > Vælg relevant uddannelse > Bachelorprojekt og andre projekter > Virksomhedsprojekt for information om mulighederne for virksomhedprojekt på din uddannelse.

Reglerne om Virksomhedsprojekt finder du i Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne bilag 3

Den studerende og vejleder udarbejder en relevant litteraturliste.

Den studerende skal have bestået hele førsteårsprøven på sin uddannelse før et virksomhedsprojekt på bachelorniveau kan påbegyndes.
Reglerne om Virksomhedsprojekt finder du i Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne bilag 3.
http:/​/​www.science.ku.dk/​studerende/​studieordninger/​faelles_sto/​Faelles-del.pdf/​
Virksomhedsprojekt på bachelorniveau kan være på 15 eller 30 ECTS afhængig af reglerne i din studieordning.

Arbejdsbelastning for virksomhedsprojekt på 15 ECTS er 412 timer.
Arbejdsbelastning for virksomhedsprojekt på 30 ECTS er 824 timer.

Virksomhedsprojekt kan udføres på enten dansk eller engelsk.
  • Kategori
  • Timer
  • Projektarbejde
  • 412
  • I alt
  • 412
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30-60 min
Prøveformsdetaljer
Se Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne bilag 3
http:/​/​www.science.ku.dk/​studerende/​studieordninger/​faelles_sto/​Faelles-del.pdf/​

Virksomhedsprojekt på bachelorniveau kan være på 15 eller 30 ECTS afhængig af reglerne i din studieordning.

Arbejdsbelastning for virksomhedsprojekt på 15 ECTS er 412 timer.
Arbejdsbelastning for virksomhedsprojekt på 30 ECTS er 824 timer.

Virksomhedsprojekt kan udføres på enten dansk eller engelsk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Reglerne om Virksomhedsprojekt finder du i Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne bilag 3

Kriterier for bedømmelse