NNMB15000U Entomologi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Entomology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

Insekter, araknider og myriapoder gennemgåes med henblik på deres systematik og evolution . De vigtigste eksempler fra gruppernes mange biologiske tilpasninger vil blive præsenteret og diskuteret i relation til deres morfologi og diversitet i et evolutionært perspektiv.  Markante uddøde former bliver inddraget. Materiale præsenteres og undersøges.

Målbeskrivelser

Viden:  Den studerende skal under kurset opnå tilstrækkelig viden til at kunne identificere et terrestrisk leddyr til orden/​underorden/​kategori og udpege eller nævne de diagnostiske træk, som kendetegner disse; samt at kunne redegøre for gruppernes biologiske diversitet i store træk, herunder nævne eksempler på forskellige habitat tilpasninger og relationer til andre organismer. 

Færdigheder:  Den studerende skal kunne 1) demonstrere fortrolighed med leddyrkroppens struktur og funktion, herunder den for litteraturanvendelse nødvendige strukturelle terminologi, 2) demonstrere kendskab til den biologiske betydning af markante ydre strukturer og indre organer. 

Kompetencer:  Den studerende kan præsentere de terrestriske leddyrordners overordnede fylogenetiske slægtskab med argumenter fra deres morfologi og anatomi og med dette som udgangspunkt diskutere evolutionen af biologiske ’livstyper’.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Forelæsninger og øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 99
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Eksamen
 • 37
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Afsluttende mundtlig prøve uden forberedelse.

Studenten præsenteres for et mindre udvalg af dyr (konserveret materiale, eventuelt fotos). Disse dyr skal bestemmes til relevant kategori, og de ledsages af spørgsmål, som har særligt fokus, fx strukturelle aspekter (opbygning, funktion), systematisk-evolutionære aspekter (klassifikation, homologi, oprindelse), eller sammenlignende aspekter (tilpasninger, livsformer, livscykler).
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i undervisningen. Fremmøde ved 80% af undervisningsgangene.

 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Hvis den studerende ikke har opfyldt indstillingskavene til eksamen, skal den studerende aflevere et essay på to sider på baggrund af et bredt og relevant spørgsmål. Spørgsmålet skal godkendes af underviser på forhånd, og essayet skal ligeledes godkendes af underviser. Frist for aflevering af essay er to uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.